Reference - Stavby občanské vybavenosti

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce střechy (zateplení, nová krytina - fólie), klempířské práce, výměna oken a dveří, zámečnické práce, elektroinstalace
Místo:Barborka 790, Ledeč nad Sázavou
více fotografií (8)

Oprava fasády na budově kulturního domu a úprava veřejného prostranství

Prováděné práce:Oprava fasády KD – kompletní oprava fasády na severozápadní straně; klempířské, zámečnické a natěračské práce, nový okapový chodník; úprava elektroinstalace; přesuny hmot a sutí. Úprava veřejného prostranství před KD – zemní a výkopové práce; bourání a odstranění původních podkladních vrstev; nové podkladní vrstvy; nové schodišťové prefa stupně; nová dlažba z kamene a z betonu, vč. obrubníků; nové VO; nová venkovní kanalizace; přesuny hmot a suti
Místo:Horní Újezd
více fotografií (3)

Stavební úpravy průmyslového objektu Třebíč

Prováděné práce:Rekonstrukce průmyslové haly - demontáž a likvidace původní technologie: bourání původních konstrukcí (zdi, příčky, podlahy); zazdívání otvorů , vyzdívka nových zdí a příček, příprava otvorů pro nové stavební výplně; výměna výplní otvorů, oprava vnějších omítek a provedení zateplení objektu; oprava střešní konstrukce a pláště; dodávka a montáž vodovodu, kanalizace, instalace plynu, vytápění a VZT pro výrobní prostory a administrativní část budovy; dodávka a montáž elektroinstalace a el. zařízení pro výrobní technologii a provoz budovy, včetně nového uzemnění; výměna a úpravy klempířských a zámečnických prvků; úpravy vnitřních povrchů (opravy podlah, omítky, stěrky, obklady, dlažby, nátěry, malby)
Místo:Průmyslová čtvrť, Třebíč
více fotografií (9)

Rekonstrukce Okresního soudu

Prováděné práce:Rekonstrukce objektu – bourací práce; nový ocelový přístřešek pro pojezd a parkování vozidel – zámková dlažba; provedení nového zastřešení vč. finální vrstvy z PVC fólie; kompletní injektáž a sanace zdiva, vč. hydroizolace; odvlhčení spodní stavby; nová venkovní i vnitřní kanalizace; instalace nových rozvodů vody, topení, elektra (silnoproud, slaboproud, PZTS, CCTV, EPS, VO), plynu, VZT; výměna výplní otvorů – protipožární vnitřní dveře, hliníková okna a dveře s magnetickými kontakty, garážové vrata; nové mříže a dveře do cel; dodávka orientačního systému; zámečnické práce – nové branky, zábradlí a oplocení; klempířské práce; zednické práce; obkladačské práce; dodávka odlučovače ropných látek
Místo:Sadová ul., Třebíč
více fotografií (6)

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Prováděné práce:Práce v exteriéru - Zpevněné plochy a komunikace z kamene, provedení nové kanalizace venkovní – dešťová, splašková a tuková (vč. lapolu), přípojka vodovodu, přípojka elektro, venkovní osvětlení, sadové a terénní úpravy, přístřešek na popelnice, úprava studny Práce v interiéru - Kompletní oprava vč. nového vybavení kotelny vč. VZT, MaR a elektro, oprava rozvodů ÚT– jídelna, kuchyně, Kompletní rekonstrukce sociálního zázemí a kanceláří – bourání, nové podlahy, zdivo, vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, omítky, sanační omítky; dlažby, obklady, vinylové podlahy, kuchyňská linka, malby, statické zabezpečení konstrukcí, stavební úpravy v RD v areálu– kanalizace, drobné stavební úpravy, elektro
Místo:Nové Syrovice
více fotografií (4)

Stavební úpravy objektu Benešova

Prováděné práce:Rekonstrukce objektu a přístavba objektu, provedení hrubé stavby z monolitické konstrukce, vyzdívky z cihel, rekonstrukce 1+2 NP stávajícího objektu, novostavba nástavby 3+4 NP, přístavba schodišťového traktu s garáží, vč. zpevněných ploch kolem objektu a výstavba gabionů. Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, kompletní zateplení střešní konstrukce vč. provedení vrchní vrstvy z fólie, zámečnické a klempířské práce, bourací práce, provedení podlah - leštěné plochy, napojení venovní kanalizace
Místo:Benešova ul., Třebíč
více fotografií (6)

Energetické úspory průmyslového objektu Artspect a. s.

Prováděné práce:Rekonstrukce průmyslových hal – demontáž původních střech a zastřešení novými PUR panely, vč. tepelné izolace, finální povrchová úprava zastřešení - fólie a falcovaný plech; klempířské práce; výměna výplní otvorů; zateplení fasády objektu, vč. opláštění fasády tahokovem; provedení nového balkonu a markýzy; nové rozvody a provedení ZTI, ÚT, elektro, fotovoltaické panely; vnitřní úpravy – SDK konstrukce a nové omítky
Místo:č.p. 157, Humpolec
více fotografií (5)

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER; výměna výplní otvorů z plastu; tesařské práce v podkroví; provedení krytiny z poplastovaného plechu; zateplení půdních prostor; výkopové a zemní práce; oprava venkovní dešťové a splaškové kanalizace; okapový chodník – zámková dlažba; bourací práce; úprava instalací VZT a elektroinstalací; rekuperace; přeložka hromosvodu; klempířské a zámečnické práce; výmalba a nátěry
Místo:Dyjákovičky
více fotografií (6)

Zateplení Domova pro seniory

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER; zateplení sklepních prostor; klempířské práce; zámečnické práce – zábradlí a stříšky nad balkony; dlažby; nátěry a malby; přeložení hromosvodové soustavy; zemní a výkopové práce; okapový chodník
Místo:Myslbekova ul., Třebíč
více fotografií (3)

Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Český Krumlov

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER; výměna výplní otvorů; zateplení střešního pláště ploché střechy – finální vrstva fólie, zateplení atik plochých střech; záchytný systém na střeše; nové vedení hromosvodu; statické zajištění fasádních prvků; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací ZTI, VZT, plynu a elektra; nové zpevněné betonové a živičné plochy; výkopové a zemní práce; sadové úpravy
Místo:ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
více fotografií (10)

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ, Třebíč

Prováděné práce:Výměna výplní otvorů z hliníku a plastu včetně zednického zapravení, likvidace vybouraných výplní, částečná výmalba místností po zapravení
Místo:ZŠ a MŠ Na Kopcích, č. p. 342, Třebíč
více fotografií (3)

Zateplení ZŠ

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER; výměna výplní otvorů; výkopové a zemní práce; okapový chodník; bourací práce; oprava vnitřních a vnějších omítek; výmalby a nátěry; provedení nových podlah – PVC, dlažby, obklady; úprava instalací ZTI a elektroinstalací; přeložka hromosvodů; tesařské práce v podkroví; zateplení půdních prostor foukanou izolací; klempířské práce; sadové úpravy
Místo:Rouchovany
více fotografií (4)

Zateplení domu s pečovatelskou službou a úřadu městyse v Kamenici

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER, výměna výplní otvorů, zateplení střešního pláště – finální vrstva fólie, bourání konstrukcí, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce, malby a nátěry, nové vedení hromosvodové soustavy, okapový chodník, izolace proti zemní vodě a vlhkosti, úpravy instalací ZTI a plynu, zemní, výkopové práce a sadové úpravy
Místo:Kamenice
více fotografií (5)

Zateplení Mateřské školy Třebíč

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER, výměna výplní otvorů, zateplení střešního pláště - finální vrstva fólie, bourání konstrukcí, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce, malby a nátěry, nové vedení hromosvodové soustavy, okapový chodník, izolace proti zemní vodě a vlhkosti, zemní, výkopové práce a sadové úpravy
Místo:Cyrilometodějská ul., Třebíč
více fotografií (4)

Zateplení mateřské školy

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER; výměna výplní otvorů; zateplení střešního pláště ploché střechy – finální vrstva živičná krytina; nová krytina šikmé střechy; zateplení půdního prostoru foukanou izolací; bourání konstrukcí, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; nové vedení hromosvodové soustavy; okapový chodník; izolace proti zemní vodě a vlhkosti; výkopové a zemní práce
Místo:Dobronín
více fotografií (4)

Ocelokolna

Prováděné práce:Bourání konstrukcí, zemní a výkopové práce, základové konstrukce, železobetonová základová deska, izolace proti vodě a zemní vlhkosti, svislé a vodorovné konstrukce, klempířské konstrukce, ocelová konstrukce ocelokolny vč. opláštění trapézovým plechem, nátěry konstrukcí, úprava dešťové kanalizace
Místo:obora Moravský Krumlov, areál Hubertus
více fotografií (5)

Zateplení, oprava administrativních a obchodních prostor obchodního domu

Prováděné práce:Bourací práce; zednické, zámečnické, obkladačské práce, nátěry a výmalba vnitřních prostor; výměna výplní otvorů – nové výkladce v 1.NP; SDK konstrukce; nové rozvody venkovní a vnitřní kanalizace, ZTI, VZT, plynu a elektroinstalací. Snížení energetické náročnosti budovy – zateplení fasády objektu systémem WEBER; opláštění fasády lehkými hliníkovými panely QBISS ONE; zateplení střešního pláště – finální vrstva živičná krytina; nová ocelová konstrukce markýzy vč. opláštění; přeložka hromosvodu; světelné poutače na fasádě
Místo:Třebíč, Obchodní dům Máj
více fotografií (5)

Zateplení administrativní budovy, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní zateplení budovy systémem WEBER, výměna výplní otvorů, nové venkovní schodiště, sanační opatření proti zemní vlhkosti, nový okapový chodník, terénní a sadové úpravy
Místo:Hálkova 1232, Třebíč
více fotografií (6)

Skládka transformátorů Třebíč

Prováděné práce:Stavební úpravy transformátorů – zemní a výkopové práce, svislé a vodorovné konstrukce, komunikace z asfaltových povrchů, vnitřní úpravy povrchů – podlahy a omítky, bourací práce, provádění izolací proti zemní vlhkosti a vodě, klempířské práce, zámečnické práce, nátěry a malby, vnitřní elektroinstalace a hromosvod, úprava kanalizace, odvoz a likvidace suti
Místo:Polanka, Třebíč
více fotografií (1)

Stavební úpravy a přístavba skladovací haly

Prováděné práce:Výstavba nové skladovací zděné haly; výkopové, zemní a základové práce; zastřešení haly (vazníková konstrukce, vč. plechové krytiny); dodávka a montáž výplní otvorů a ocelových vrat; elektroinstalace; venkovní a vnitřní kanalizace; podlahová plocha haly asfaltová, vybudování příjezdové komunikace a zpevněných ploch, terénní úpravy
Místo:Třebíč, areál TOMI stavebniny
více fotografií (2)

Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov - Mohelský mlýn II

Prováděné práce:Kompletní rekonstrukce objektu, podkrovní vestavba ubytovacích prostor se sociálním zázemím, laboratoře, tesařské konstrukce, truhlářské, zámečnické, klempířské konstrukce, SDK konstrukce, pokrývačské práce, výplně otvorů, střešní okna, nové podlahy (dlažby, PVC), obkladačské práce, venkovní schodiště, nová fasáda
Místo:Mohelno
více fotografií (4)

Oplocení hájovny Radkovice

Prováděné práce:Provedení nového oplocení hájovny s dřevěnou a drátěnou výplní
Místo:Radkovice 80 u Hrotovic
více fotografií (6)

Komplexní zateplení objektů ZŠ Za Branou, Pacov

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER, výměna výplní otvorů z plastových profilů, rekonstrukce a oprava střešního pláště vč. zateplení - finální vrstva asfaltové pásy a poplastovaný trapézový plech, bourací, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce, likvidace azbestové krytiny, vnitřní stavební úpravy - malby a podlahy, oprava venkovní kanalizace, výkopové práce, odizolování objektu proti zemní vlhlkosti, terénní úpravy a zpevněné plochy kolem objektu
Místo:Pacov
více fotografií (5)

Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 4.800 m2); výměna výplní otvorů z plastových a hliníkových profilů; rekonstrukce a oprava střešního pláště vč. zateplení - finální vrstva fólie a asfaltové pásy; bourací, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce
Místo:Třebíč
více fotografií (3)

Rekonstrukce bývalé historické budovy Zdravotní školy na kanceláře a byty, Třebíč

Prováděné práce:Celková rekonstrukce objektu: bourací a demoliční práce, stavební práce, zemní práce, zakládání stavby, zednické práce, sanační práce v suterénu objektu, oprava dřevěných stropů, oprava vnitřních omítek, SDK příčky a podhledy, dlažby, obklady, malby, nové podlahy, rekonstrukce a oprava historické fasády, kompletní oprava vnitřních instalací: ÚT, ZTI, elektro (slaboproud a silnoproud), VZT; odstranění a likvidace suti
Místo:Hasskova 88, Třebíč
více fotografií (2)

Zateplení Stomatologické polikliniky v Třebíči

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 2.840 m2 - minerální vata); výměna výplní otvorů z plastových a hliníkových profilů; rekonstrukce a oprava střešního pláště vč. zateplení - finální vrstva fólie (plocha zateplení střechy 1.370 m2); bourací, zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce, vnitřní stavební úpravy, dlažby a obklady, VZT a nové vedení hromosvodové soustavy
Místo:Třebíč
více fotografií (3)

Oprava fasády Kulturního domu, Mastník

Prováděné práce:Lokální oprava stávajících omítek, podkladní vrstva pro nové omítky, nová fasádní omítka, zpevněné plochy, okapový chodník
Místo:Mastník
více fotografií (4)

Zateplení objektu, Luka nad Jihlavou

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému BAUMIT, výměna výplní otvorů, nová povlaková střešní krytina - asfaltové pásy, klempířské práce, zámečnické práce
Místo:č. p. 38, Luka nad Jihlavou
více fotografií (4)

Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, výměna výplní otvorů, klempířské práce, zámečnické konstrukce
Místo:Třebíč
více fotografií (3)

MŠ a zdravotní středisko Rouchovany

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, klempířské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, elektroinstalace
Místo:Rouchovany
více fotografií (3)

Kulturní dům Rešice

Prováděné práce:Statické zajištění objektu, zateplení fasády a sklepních prostor, zateplení a oprava ploché střechy vč. položení fólie, klempířské práce, zámečnické práce, zednické práce, nové vedení hromosvodu, upravení terénu kolem objektu
Místo:Rešice
více fotografií (2)

Stavební úpravy KD, rekonstrukce podlahy

Prováděné práce:Bourací práce na stávající podlaze; zemní a výkopové práce ve vnitřních prostorách; úprava vnitřní kanalizace; nové podkladní vrstvy pod podlahu; izolace proti tlakové vodě a zemní vlhkosti; izolace tepelné; nová podlaha osazená na dřevěný rošt – horní nášlapná vrstva z vlysových dílců; vyzdívání nových příček; oprava vnitřních omítek; obkladačské práce; malby a nátěry; přesuny suti a vybouraných hmot vč. likvidace
Místo:Šlapanice - Bedřichovice
více fotografií (3)

Zateplení Kulturního domu, Loukovice

Prováděné práce:Zateplení fasády objektu minuerální vatou a zateplení ploché střechy vč. položení fólie, zateplení stropu - foukaná celulózová izolace, výměna výplní otvorů, klempířské práce, zámečnické práce, zednické práce
Místo:Loukovice
více fotografií (3)

Zateplení, výměna oken a dveří ZŠ Benešova, Třebíč

Prováděné práce:Výměna výplní otvorů včetně zednického zapravení, likvidaci vybouraných výplní, částečná výmalba
Místo:Třebíč
více fotografií (3)

Energeticky úsporná opatření na budově MŠ Varhánkova, Polná

Prováděné práce:Zateplení objektu školy, výměna výplní otvorů, zateplení ploché střechy, včetně položení PVC fólie, klempířské práce, zednické práce, rozvody ZTI a elektro
Místo:Polná
více fotografií (2)

Rekonstrukce budovy ÚOHS, Brno

Prováděné práce:Výměna výplní otvorů, oprava fasády, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, vyzdívky, elektroinstalace, rekonstrukce a výměna ZTI, podlahy povlakové a textilní, vnitřní omítky, demontáže, bourání konstrukcí, izolace proti vodě, vzduchotechnika, montáže sádrokartonových konstrukcí, montáže protipožárních SDK, klimatizace, antistatické podlahy, obklady a dlažby, vestavěné skříně, malby a nátěry, slaboproudy, montáž dřevohliníkových a hliníkových výkladců
Místo:Tř. Kpt. Jaroše 7a, Brno, MČ Královo Pole
více fotografií (6)

Úprava zahrady MŠ Bulharská, Brno

Prováděné práce:Terénní a vegetační úpravy s modelací terénu, úpravy přístupového chodníku, příjezdové komunikace (asfalt a zámková dlažba) a úpravy stání pro kontejnery s tříděným odpadem, výsadba stromů a keřů, osazení herních prvků a mobiliáře, zhotovení nového oplocení
Místo:Bulharská 62, Brno - Královo Pole
více fotografií (7)

Základové konstrukce haly, Polná

Prováděné práce:Veškeré zemní práce nutné pro realizaci stavby haly, kompletní realizace podkladních vrstev zpevněných ploch uvnitř i vně haly, dodávka a montáž zámkové dlažby, dodávka a osazení silničních obrub a zahradních obrub, zhotovení podkladních betonů pod základové konstrukce z betonu, kompletní realizace požární nádrže, kompletní realizace dešťové i splaškové kanalizace, kompletní realizace vodovodní přípojky
Místo:Polná
více fotografií (7)

MŠ Cyrilometodějská, Třebíč - I. etapa

Prováděné práce:Výměna oken a dveří vč. zednických zaprávek
Místo:Cyrilometodějská 754/6, Třebíč
více fotografií (2)

Stavební úpravy pro MŠ v areálu ZŠ Oslavická

Prováděné práce:Bourací práce, zednické práce, provádění hydroizolace, provádění podlah, SDK, výměna výplní otvorů, částečné zateplení objektů systémem WEBER, elektroinstalace, ZTI, statické zajištění, venkovní a terénní úpravy, oplocení
Místo:Velké Meziříčí
více fotografií (5)

Přestavba kotelny Nové Zámky

Prováděné práce:Bourací práce, stavební práce, zateplení objektu polystyrenem, výplně otvorů, zpevněné venkovní plochy, nové venkovní schodiště, voda, topení, elektroinstalace
Místo:Nové Zámky
více fotografií (5)

Zateplení objektu a oprava fasády MŠ Vackova, Brno

Prováděné práce:Zateplení fasády systémem WEBER, provedení nového nátěru fasády, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statických poruch, provedení klempířských a zámečnických prací, provedení nové skladby střešního pláště, provádění zpevněných ploch a terénních úprav, výtvartné dílo na fasádě
Místo:Vackova 70, Brno - Královo Pole
více fotografií (4)

Rekonstrukce MŠ Oderská, Brno

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému, výměna výplní otvorů, klempířské práce, truhlářské práce, izolatérské práce na střeše, zpevněné plochy kolem objektu, elektroinstalace
Místo:Oderská, Brno - Starý Lískovec
více fotografií (5)

Rekonstrukce střechy haly Leopolda Pokorného, Třebíč

Prováděné práce:Zateplení střešní konstrukce, nová povlaková krytina, zateplení vyvýšené části střechy, klempířské práce, tesařské práce, elektromontáže, nový hromosvod
Místo:Třebíč
více fotografií (5)

Oprava venkovního schodiště, Třebíč

Prováděné práce:Oprava schodiště, zábradlí, oplechování stříšek nad vstupy
Místo:Jar. Heyrovského 856-861, Třebíč
více fotografií (3)

 

REFERENČNÍ STAVBY
DLE KRAJŮ
 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina