Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Rekonstrukce památek

Rekonstrukce kaple sv. Anny, Sedlec

Prováděné práce:

Celková oprava fasády, výměna výplní otvorů, výměna vstupní stříšky

více...

Místo:

Sedlec

Generální oprava farního kostela sv. Prokopa, Domamil

Prováděné práce:

Obnova vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) kostela, restaurování kamenných prvků, obnova střešní krytiny včetně laťování; obnova, očištění a ochrana krovu; tesařské práce ve věži a v půdních prostorách více...lodi, repase a výměna výplně otvorů, klempířské práce, nátěr plechové střechy věže, nové vedení hromosvodu, obnova ciferníku věžních hodin, provedení vnější drenáže kolem kostela, zpevněné plochy z kamene, terénní a sadové úpravy

Místo:

Domamil

Generální oprava farního kostela sv. Jiljí, Heraltice

Prováděné práce:

Oprava vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) a vnitřních omítek kostela, repase a výměna výplně otvorů, očištění a doplnění vitrážových oken, tesařské práce ve věži a v půdních prostorách lodi, klempířskévíce... práce, nátěr plechové střechy lodi a věže, provedení vnější drenáže kolem kostela, terénní a sadové úpravy

Místo:

Heraltice

Obnova střechy včetně krovu, komínů a klempířských prvků, Police

Prováděné práce:

Oprava šindelové střechy – demontáž stávající střešní krytiny, oprava poškozeného krovu, přezdění říms a uložení krovu, lešení, nové laťování a záklop, oplechování střechy u vstupu a pokrytí střech na více...nádvoří z bobrovky, přesuny suti.

Oprava ohradní zdi – otlučení nesoudržných omítek, očištění zdiva a zbytků omítek, oprava omítek, oprava cihelné korony zdiva, nátěr omítek, příprava pro elektrorozvody, repase kovaných bran

Místo:

Police

Obnova mostu přes Rokytnou a lávky přes obtok, Jaroměřice nad Rokytnou

Prováděné práce:

Vybudování nového mostu a lávky v zámeckém parku. Zemní práce, velkoprofilové vrty, piloty, zakládání, sloupy a pilíře, zámečnické konstrukce – atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná, tesařské práce – více...prostorové vázané konstrukce s tradičními tesařskými spoji, nátěry, mlatové komunikace, terénní úpravy.

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Restaurování arkád a arkýře na hlavním nádvoří a celková obnova fasád vč. vstupního křídla zámku, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Restaurování kamenných prvků arkád a fasád na hlavním nádvoří a arkýře a ostatních prvků na vstupním křídle zámku, kompletní oprava a restaurování včetně  finální povrchové úpravy jednotlivých ploch omítek nvíce...a vnitřním nádvoří včetně věže a na vstupním křídle, repase  veškerých truhlářských prvků, výměna zasklení, na arkádách doplnění barevného zasklení, oprava a částečná výměna klempířských prvků, potažení vybraných ploch PB plechem, oprava svítidel na nádvoří, výměna vypínačů na nádvoří, úklid

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Záchrana a regenerace kamenného mostu hradu, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Rekonstrukce kamenného mostu – očištění zdiva, vyklínování uvolněných kamenů, vysekání a úprava spár kamenného zdiva, spárování kamenného zdiva, reprofilace říms parapetních zídek, doplnění zdiva kamenem, kavíce...menné chrliče, žlaby, kladení dlažby z kostek, izolace proti vlhkosti, živičné krytiny, nový vodovod

Místo:

Ledeč nad Sázavou

Rekonstrukce kaple, Heřmanice u Rouchovan

Prováděné práce:

Kompletní obnova kostela – tesařské a pokrývačské práce na lodi a věži kaple, oprava fasády a vnitřních omítek kaple, provedení podlahy uvnitř objektu; drenážní systém kolem objektu; klempířské a zámečnické více...a kamenické práce; odvedení dešťových vod od objektu, výmalba kostela a nátěr fasády; výkopové, zemní práce, terénní a sadové úpravy

Místo:

Heřmanice u Rouchovan

Odvodnění Vlašského dvora zámku, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zemní a výkopové práce; statické zajištění konstrukcí – kleneb, ohradní zdi a základů; příprava podkladu pod kamennou dlažbu; provedení těsnící jílové vrstvy; pokládka kamenné dlažby; nová dešťová kanavíce...lizace a vodovod; klempířské práce – nové žlaby a svody, napojení svodů na kanalizaci; pokladačské práce na zhlaví zdiva; obnova původního otvoru v hradbě – bourací práce, zednické práce, osazení nové ocelové mříže

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Statické zajištění kleneb teras, očištění zdiva a provedení nových omítek; bourací práce; izolace proti vodě; nové podlahy teras z ručně vyrobené dlažby; repase konstrukce zimní zahrady a vzduchového kanálu;více... zasklení zimní zahrady historickým sklem; osazení vzduchového kanálu novými litinovými mřížemi; natěračské práce; klempířské práce z mědi; kamenické práce – kamenné obruby terasy; repase původního litinového zábradlí a litinových odlitků

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Mapa našich staveb