Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Obytná lokalita Na Kopcích, Třebíč – Technická a dopravní infrastruktura

Prováděné práce:

Výstavba nových inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu 31 RD. Zemní a výkopové práce, příprava území, vybudování nových sítí (dodávka a montáž) – dešťová a splašková kanalizace, vodovod, veřejnévíce... osvětlení, sdělovací kabely, přeložka plynovodu, vybudování veškerých přípojek, místní komunikace (asfaltový kryt 2700 m2), chodníky (zámková dlažba 1720 m2), opěrná zeď (gabiony 146 m3), zámečnické konstrukce, schodiště, kontejnerové stání, dopravní značení, terénní a sadové úpravy

Místo:

Třebíč, Na Kopcích

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Prováděné práce:

Práce v exteriéru – Zpevněné plochy a komunikace z kamene, provedení nové kanalizace venkovní – dešťová, splašková a tuková (vč. lapolu), přípojka vodovodu, přípojka elektro, venkovní osvětlení, sadovévíce... a terénní úpravy, přístřešek na popelnice, úprava studny Práce v interiéru – Kompletní oprava vč. nového vybavení kotelny vč. VZT, MaR a elektro, oprava rozvodů ÚT– jídelna, kuchyně, Kompletní rekonstrukce sociálního zázemí a kanceláří – bourání, nové podlahy, zdivo, vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, omítky, sanační omítky; dlažby, obklady, vinylové podlahy, kuchyňská linka, malby, statické zabezpečení konstrukcí, stavební úpravy v RD v areálu– kanalizace, drobné stavební úpravy, elektro

Místo:

Nové Syrovice

Zkvalitnění přístupu k památkám v Jaroměřicích nad Rokytnou

Prováděné práce:

Vybourání původních povrchů kostky, betonová dlažba, zlepšení podloží – podkladní vrstvy, stěrkodrť KZC, geomříže, zpevněné plochy (zámková a kamenná dlažba), osazení nového vodorovného i svislého doprvíce...avního značení, osazení nového veřejného osvětlení, zámečnické práce, úprava části kanalizace, osazení nového mobiliáře, přeložka vodovodu a plynovodu, sadové a terénní úpravy

Místo:

Náměstí Míru, ul. Poděbradova, ul. Helfertova, ul. F. V. Míči, Jaroměřice nad Rokytnou

Poldr Opatov

Místo:

Opatov

Vybudování sportovního areálu

Prováděné práce:

I. etapa – Bourací práce, zemní a výkopové práce, základové práce a odvodnění ploch hřiště, osazení nového oplocení hřiště, nový kryt povrchu – umělý povrch CONIPUR, zámečnické a truhlářské práce, natěvíce...račské práce II. etapa – Bourací práce, zemní a výkopové práce, dodávka a montáž nové jímky na vodu, položení závlahového systému, dodávka a montáž nového oplocení hřiště, položení nového travního koberce, dodávka nových herních prvků

Místo:

Střítež

Dobřínský potok, oprava opěrných zdí

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, vybudování části nových dlažeb a zdí v korytě vodního toku z betonu a z kvíce...amene včetně opravy zhlaví, reprofilace a spárování, zámečnické práce (demontáž starého zábradlí a osazení nového zábradlí včetně branek), odvoz a likvidace suti, terénní a sadové úpravy včetně náhradní výsadby

Místo:

Dobřínsko, okr. Znojmo

Revitalizace návsi v Bedřichovicích

Prováděné práce:

Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace – zámková a kamenná dlažba, živičnévíce... plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav

Místo:

Šlapanice - Bedřichovice

Rešický potok, oprava opěrných zdí

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, provedení nového opevnění břehů (nové opěrné zdi z kamene a betonu, kamenvíce...ná rovnanina), zámečnické práce (provedení zábradlí a nové oplocení), terénní úpravy

Místo:

Rešice, okr. Znojmo

Znětínecký potok

Prováděné práce:

Kompletní vyčištění a opravy opevnění koryta: provedení kamenné rovnaniny, vybudování nových dlažeb a opěrných zdí v korytě vodního toku z betonu a lomového kamene, odtěžení a likvidace sedimentu

Místo:

Radostín nad Oslavou

Rekonstrukce ulic v Telči

Prováděné práce:

Vybourání stávajících povrchů, odtěžení podkladních vrstev, zpětné uložení podkladních vrstev, osazení uličních vpustí a provedení finálních povrchů (kámen, beton, asfaltové povrchy) – chodníků, parkovvíce...acích stání a vlastní asfaltové komunikace, provedení VO, sadových úprav, osazení dopravního značení

Místo:

Tyršova ul., Mládkova ul., Náměstí Hrdinů, Telč

Mapa našich staveb