Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Revitalizace návsi v Bedřichovicích

Prováděné práce:

Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace – zámková a kamenná dlažba, živičnévíce... plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav

Místo:

Šlapanice - Bedřichovice

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Prováděné práce:

Práce v exteriéru – Zpevněné plochy a komunikace z kamene, provedení nové kanalizace venkovní – dešťová, splašková a tuková (vč. lapolu), přípojka vodovodu, přípojka elektro, venkovní osvětlení, sadovévíce... a terénní úpravy, přístřešek na popelnice, úprava studny Práce v interiéru – Kompletní oprava vč. nového vybavení kotelny vč. VZT, MaR a elektro, oprava rozvodů ÚT– jídelna, kuchyně, Kompletní rekonstrukce sociálního zázemí a kanceláří – bourání, nové podlahy, zdivo, vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, omítky, sanační omítky; dlažby, obklady, vinylové podlahy, kuchyňská linka, malby, statické zabezpečení konstrukcí, stavební úpravy v RD v areálu– kanalizace, drobné stavební úpravy, elektro

Místo:

Nové Syrovice

Revitalizace rybníka, Domamil

Prováděné práce:

Kompletní vyčištění a odbahnění, úprava břehové části – provedení rovnaniny z lomového kamene s vyklínováním, úprava dna nádrže dekoračním kamenivem, vybudování komunikace pro pěší, bourání stávající rvíce...ybníkové výpusti a montáž nové prefabrikované, demontáž zábradlí,  revitalizace zeleně,

Místo:

Domamil p.č. 106

Rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a Náměstí Hrdinův, Telč

Prováděné práce:

Vybourání stávajících povrchů, odtěžení podkladních vrstev, zpětné uložení podkladních vrstev, osazení uličních vpustí a provedení finálních povrchů (kámen, beton, asfaltové povrchy) – chodníků, parkovvíce...acích stání a vlastní asfaltové komunikace, provedení VO, sadových úprav, osazení dopravního značení

Místo:

Tyršova ul., Mládkova ul., Náměstí Hrdinů, Telč

Zkvalitnění přístupu k památkám v Jaroměřicích nad Rokytnou

Prováděné práce:

Vybourání původních povrchů kostky, betonová dlažba, zlepšení podloží – podkladní vrstvy, stěrkodrť KZC, geomříže, zpevněné plochy (zámková a kamenná dlažba), osazení nového vodorovného i svislého doprvíce...avního značení, osazení nového veřejného osvětlení, zámečnické práce, úprava části kanalizace, osazení nového mobiliáře, přeložka vodovodu a plynovodu, sadové a terénní úpravy

Místo:

Náměstí Míru, ul. Poděbradova, ul. Helfertova, ul. F. V. Míči, Jaroměřice nad Rokytnou

Poldr Opatov

Místo:

Opatov

Vybudování sportovního areálu, Střítež

Prováděné práce:

I. etapa – Bourací práce, zemní a výkopové práce, základové práce a odvodnění ploch hřiště, osazení nového oplocení hřiště, nový kryt povrchu – umělý povrch CONIPUR, zámečnické a truhlářské práce, natěvíce...račské práce II. etapa – Bourací práce, zemní a výkopové práce, dodávka a montáž nové jímky na vodu, položení závlahového systému, dodávka a montáž nového oplocení hřiště, položení nového travního koberce, dodávka nových herních prvků

Místo:

Střítež

Dobřínský potok, oprava opěrných zdí, Dobřínsko

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, vybudování části nových dlažeb a zdí v korytě vodního toku z betonu a z kvíce...amene včetně opravy zhlaví, reprofilace a spárování, zámečnické práce (demontáž starého zábradlí a osazení nového zábradlí včetně branek), odvoz a likvidace suti, terénní a sadové úpravy včetně náhradní výsadby

Místo:

Dobřínsko, okr. Znojmo

Rešický potok, oprava opěrných zdí, Rešice

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, provedení nového opevnění břehů (nové opěrné zdi z kamene a betonu, kamenvíce...ná rovnanina), zámečnické práce (provedení zábradlí a nové oplocení), terénní úpravy

Místo:

Rešice, okr. Znojmo

Znětínecký potok, Radostín nad Oslavou

Prováděné práce:

Kompletní vyčištění a opravy opevnění koryta: provedení kamenné rovnaniny, vybudování nových dlažeb a opěrných zdí v korytě vodního toku z betonu a lomového kamene, odtěžení a likvidace sedimentu

Místo:

Radostín nad Oslavou

Mapa našich staveb