Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Přístupová komunikace k hradu a nádvoří hradu, Lipnice nad Sázavou

Prováděné práce:

Provedení zemních prací, podkladních vrstev a dlažeb na nádvoří a na přístupové komunikaci včetně parkoviště, odstranění panelové komunikace, provedení rozvodů elektro VO, dodávka atypických svítidel, zatrubvíce...kování pro budoucí rozvody, úpravy terénu, zábradlí okolo komunikace, dodávka a osazení mobiliáře, stavba nového přístřešku na nádvoří z dřevěné konstrukce, střecha z tašek.

Místo:

Lipnice nad Sázavou

Stavba věžového vodojemu, Moravská Huzová

Prováděné práce:

Výroba a montáž nadzemní části vodojemu

více...

Místo:

Moravská Huzová

Inženýrské sítě – RD, Jihlava

Prováděné práce:

Dešťová a splašková kanalizace, voda, plyn, vlastní zpevněné plochy, silnice, chodníky, parkovací stání, zlepšení únosnosti podloží

více...

Místo:

Jihlava

Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura, Třebíč

Prováděné práce:

Splašková kanalizace vč. přípojek, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody slaboproud, vodovod, komunikace asfaltová + dlážděná, sadové úpravy, zpevněné plochy, dopravní značení

 

více...

Místo:

Třebíč

Liniovka a energocentrum, Kožichovice

Prováděné práce:

Vybudování přípojky dešťové kanalizace, přípojka sběrné kanalizace, přípojka pitné vody, zemní a výkopové práce, zásyp, hutnění, hrubé terénní úpravy, potrubní most ZDROJ, stavební úpravy předávací stanice ovíce...bjektu TIPA, betonové základy a patky, ocelová konstrukce, betonové základy pro chladící věže objektu produkčních skleníků, patky, základy akumulační nádrže, areálové rozvody

Místo:

Kožichovice

Revitalizace návsi v Bedřichovicích

Prováděné práce:

Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace – zámková a kamenná dlažba, živičnévíce... plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav

Místo:

Šlapanice - Bedřichovice

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Prováděné práce:

Práce v exteriéru – Zpevněné plochy a komunikace z kamene, provedení nové kanalizace venkovní – dešťová, splašková a tuková (vč. lapolu), přípojka vodovodu, přípojka elektro, venkovní osvětlení, sadovévíce... a terénní úpravy, přístřešek na popelnice, úprava studny Práce v interiéru – Kompletní oprava vč. nového vybavení kotelny vč. VZT, MaR a elektro, oprava rozvodů ÚT– jídelna, kuchyně, Kompletní rekonstrukce sociálního zázemí a kanceláří – bourání, nové podlahy, zdivo, vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, omítky, sanační omítky; dlažby, obklady, vinylové podlahy, kuchyňská linka, malby, statické zabezpečení konstrukcí, stavební úpravy v RD v areálu– kanalizace, drobné stavební úpravy, elektro

Místo:

Nové Syrovice

Revitalizace rybníka, Domamil

Prováděné práce:

Kompletní vyčištění a odbahnění, úprava břehové části – provedení rovnaniny z lomového kamene s vyklínováním, úprava dna nádrže dekoračním kamenivem, vybudování komunikace pro pěší, bourání stávající rvíce...ybníkové výpusti a montáž nové prefabrikované, demontáž zábradlí,  revitalizace zeleně,

Místo:

Domamil p.č. 106

Rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a Náměstí Hrdinův, Telč

Prováděné práce:

Vybourání stávajících povrchů, odtěžení podkladních vrstev, zpětné uložení podkladních vrstev, osazení uličních vpustí a provedení finálních povrchů (kámen, beton, asfaltové povrchy) – chodníků, parkovvíce...acích stání a vlastní asfaltové komunikace, provedení VO, sadových úprav, osazení dopravního značení

Místo:

Tyršova ul., Mládkova ul., Náměstí Hrdinů, Telč

Zkvalitnění přístupu k památkám v Jaroměřicích nad Rokytnou

Prováděné práce:

Vybourání původních povrchů kostky, betonová dlažba, zlepšení podloží – podkladní vrstvy, stěrkodrť KZC, geomříže, zpevněné plochy (zámková a kamenná dlažba), osazení nového vodorovného i svislého doprvíce...avního značení, osazení nového veřejného osvětlení, zámečnické práce, úprava části kanalizace, osazení nového mobiliáře, přeložka vodovodu a plynovodu, sadové a terénní úpravy

Místo:

Náměstí Míru, ul. Poděbradova, ul. Helfertova, ul. F. V. Míči, Jaroměřice nad Rokytnou

Mapa našich staveb