Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Lesní cesty, Lipová

Prováděné práce:

Odstranění všech travin, stromů a náletové dřeviny v místech odvodňovacích objektů (trubních propustků, hospodářských přejezdů, včetně čel a jímek, příkopů, bezprostřední blízkosti komunikace, atd.), odvodněvíce...ní lesní cesty příčným a podélným sklonem vozovky, příkopy, trubními propustky, opravení či obnovení odvodňovacích objektů, vyrovnání pláně v rozsahu snižující potřebné vyrovnání kolejí a výtluků

Místo:

Lipová

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD – Želetava – Bítovánky

Prováděné práce:

Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, výstavba místní komunikace, parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace se vsakovacím zařízením, veřejného osvětlení a STL plynovodu.

více...

Místo:

Želetava - Bítovánky

Rešický potok, Rešice

Prováděné práce:

Vybourání původního betonového opevnění dna toku, nové opevnění koryta dna toku kamennou dlažbou, oprava povrchu nábřežní stěny a osazení chybějících kamenů do zdi, vyústění potrubí, opevnění koryta dna i svvíce...ahu toku kamennou rovnaninou s vyklínováním z lomového kamene, odstranění bet. skruží odběrného místa v průtočném profilu toku a urovnání svahu do požadovaného sklonu.

Místo:

Rešice

Oprava koryta řeky Želetavka, Želetava

Prováděné práce:

Vykácení náletových dřevin, odtěžení sedimentů, oprava břehového a dnového opevnění a oprava betonového rozdělovacího objektu, rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár, dlažba z lomového kamene, výrobvíce...a a montáž zábradlí s povrchovou úpravou pozinkování

Místo:

Želetava

Oprava Moutnického potoku a betonového objektu, Moutnice

Prováděné práce:

vykácení náletových dřevin, odtěžení a likvidace sedimentů, oprava břehového a dnového opevnění a oprava betonového rozdělovacího objektu, dlažba z lomového kamene na cementovou maltu

více...

Místo:

Moutnice

Rokytka – oprava koryta řeky, Domamil

Prováděné práce:

Oprava a celková stabilizace koryta toku, pročištění koryta, opevnění břehů kamennou rovnaninou, nové zhlaví opěrných zdí se žárově zinkovaným zábradlím, odstranění sedimentu z toku

více...

Místo:

Domamil

Přístupová komunikace k hradu a nádvoří hradu, Lipnice nad Sázavou

Prováděné práce:

Provedení zemních prací, podkladních vrstev a dlažeb na nádvoří a na přístupové komunikaci včetně parkoviště, odstranění panelové komunikace, provedení rozvodů elektro VO, dodávka atypických svítidel, zatrubvíce...kování pro budoucí rozvody, úpravy terénu, zábradlí okolo komunikace, dodávka a osazení mobiliáře, stavba nového přístřešku na nádvoří z dřevěné konstrukce, střecha z tašek.

Místo:

Lipnice nad Sázavou

Stavba věžového vodojemu, Moravská Huzová

Prováděné práce:

Výroba a montáž nadzemní části vodojemu

více...

Místo:

Moravská Huzová

Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura, Třebíč

Prováděné práce:

Splašková kanalizace vč. přípojek, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody slaboproud, vodovod, komunikace asfaltová + dlážděná, sadové úpravy, zpevněné plochy, dopravní značení

 

více...

Místo:

Třebíč

Liniovka a energocentrum, Kožichovice

Prováděné práce:

Vybudování přípojky dešťové kanalizace, přípojka sběrné kanalizace, přípojka pitné vody, zemní a výkopové práce, zásyp, hutnění, hrubé terénní úpravy, potrubní most ZDROJ, stavební úpravy předávací stanice ovíce...bjektu TIPA, betonové základy a patky, ocelová konstrukce, betonové základy pro chladící věže objektu produkčních skleníků, patky, základy akumulační nádrže, areálové rozvody

Místo:

Kožichovice

Mapa našich staveb