Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Revitalizace panelových a cihlových domů

BD Bratří Čapků, Moravský Krumlov

Prováděné práce:

Zateplení střechy, fasády, stropů v přízemí a garážích, oprava balkonů a výměna zábradlí

více...

Místo:

Moravský Krumlov

Oprava bytového domu Komenského 504 – 506, Rájec-Jestřebí

Prováděné práce:

Oprava bytového domu na ulici Komenská v Rájci-Jestřebí. Součástí stavby bylo zateplení bytového domu a osazení železobetonových lodžií.

více...

Místo:

Rájec-Jestřebí

Snížení energetické náročnosti, ul. Dobrovského, Brno

Prováděné práce:

Výměna 17 sekčních vrat a oken, kompletní výměna hliníkových a plastových výplní otvorů, kompletní rekonstrukce střešního pláště, výměna balkonových zábradlí a dalších zámečnických konstrukcí, zateplení kontvíce...aktním systémem ETICS s probarvenou silikonovou omítkou, soklová část bude provedena z kamínkové mozaiky, včetně dekoračních prvků fasády, odstranění stávající krytiny a dřevěných vaznic, doplnění celoplošného bednění, likvidace materiálu s obsahem azbestu, instalace sněhových zachytávačů, instalace nového hromosvodu, rekonstrukce vstupního schodiště

Místo:

Brno

Realizace úspor energie, budova školy 9. května 496/5, Moravská Třebová

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště, doplnění hydroizolace na svislé stěny podzemní části, osekání a nahrazení vnitřních nesoudržných omítek

více...

Místo:

Moravská Třebová

Zateplení a přístavba železobetonových lodžií BD, ul. Velkomeziříčská 310-311, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády, přístavba železobetonových lodžií, výměna dveří

více...

Místo:

Třebíč

Snížení energetické náročnosti a instalace ocelových balkonů, BD, ul. Veletržní 9,11, Brno

Prováděné práce:

Zateplení budovy, demontáž stávajících a montáž nových ocelových balkonů, výměna oken

více...

Místo:

Brno

Revitalizace bytového domu, ul. Husova 540 – 543, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení vnější obálky objektu včetně zateplení stropní konstrukce suterénu, výměna stávajících okenních výplní otvorů včetně sklepních a střešních oken, vybourání luxferových výplní v prostoru schodiště a více...nahrazení okenními výplněmi
s bezpečnostním zasklením, sanace, zateplení a nové oplechování železobetonových stříšek nad vstupem, výměna balkónů za nové železobetonové zavěšené, sanace stávajících lodžií včetně nového souvrství podlah a nového hliníkového zábradlí se skleněnou výplní z bezpečnostního skla, zateplení střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny a provedení nového střešního souvrství, provedení nových povrchových úprav ve schodišťových prostorech – nová nášlapná vrstva podlah z keramické protiskluzové dlažby, provedení nových omítek a výmalby, výměna stávajícího stoupacího potrubí vodovodu a kanalizace, včetně instalace nových vodoměrů studené vody pro každý byt, instalace nových domovních telefonů a zvonkového tabla s elektronickým domovním vrátným, provedení nových elektroinstalací ve veřejných prostorech včetně nového osvětlení veřejných prostor

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Revitalizace BD a přístavba železobetonových lodžií, Jožky Jabůrkové 2-4, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády a střechy, přístavba železobetonových lodžií, vyplnění otvorů, elektroinstalace

více...

Místo:

Brno

Revitalizace BD a přístavba železobetonových lodžií, Píškova 8, 10, 12, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády, střechy a stropu suterénu, přístavba železobetonových lodžií, bourací práce

více...

Místo:

Brno

Zateplení bytového domu, ul. Polská 57, Olomouc

Prováděné práce:

Zateplení objektu v soklové části z minerální vlny, ve zbývající ploše objektu z polystyrénu, opravy stávajících schodišť a zábradlí

více...

Místo:

Olomouc

Mapa našich staveb