Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Revitalizace panelových a cihlových domů

Revitalizace a realizace úspor energie ÚO Policie ČR, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 1.900m²) v kvalitativní tř. A; výměna výplní otvorů a rolovacích vrat (prvky z  AL a PVC v celkové hodnotě 6,270 mil. bez DPH); dodávka předokvíce...enní stínící techniky, vč. pohonu; úprava střešního pláště ploché střechy; nové vedení hromosvodu; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací VZT, plynu a nové rozvody elektroinstalací

Místo:

Bráfova tř. 1247/11, Třebíč

Stavební úpravy kulturního domu, ul. Pavla Perky 390, Veverská Bítýška

Prováděné práce:

Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek, zateplení fasády, povrchová úprava ostění zateplovacího systému, bourání zdiva z cihel pálvíce...ených nebo vápenopískových, betonových schodišťových stupňů, železobetonových stropů, vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, kovových křídel dveří, odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách, montáž tepelné izolace stropů, podlah, stěn, opravy odpadního potrubím, demontáž střešní krytiny, lemování zdí

Místo:

Veverská Bítýška

Úspory energií – Nemocnice Třebíč stravovací provoz a administrativní budova

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště minerální vatou, nová sedlová dvouplášťová střecha vč. opravy nosné konstrukce střechy, klempířské konstrukce, nové výplně otvorů, částečně prosklená fasáda izolačním bezpečnostnívíce...m sklem s hliníkovými rámy, nátěry kovových konstrukcí antikorozní barvou, odstranění zastřešení hlavního vstupu administrativní budovy, demontáž balkonu – nahrazen pultovou stříškou

Místo:

Třebíč

Energetické úspory bytového domu ul. Malinovského, Uherské Hradiště

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště systémem ETICS, nový okapový chodník a zpevněné plochy, zateplení stropu suterénu, nové klempířské prvky (stříšky lodžií, okenní parapety, …), ocelové zábradlí ve vstupních více...částech BD, nová betonová dlažba u západního průčelí, výměna výplní otvorů, oprava lodžií (nátěry)

Místo:

M. Malinvského 879-880, Uherské Hradiště

Realizace úspor energie SOU opravárenské, Králíky

Prováděné práce:

Montáž zateplení , sanace fasády, kladení zámkové dlažby, okapový chodník, konstrukce tesařské a klempířské, truhlářské konstrukce, montáž plastových oken a vchodových dveří, konstrukce zámečnické, obklad stvíce...ěn kamenem, malby, dodávka a montáž vnitřní zatemňovací rolety a žaluzie, vzduchotechnika, silnoproud

Místo:

Předměstí 427, Králíky

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici, Nový Bydžov

Prováděné práce:

Zateplení fasády minerálními deskami, svislé a kompletní konstrukce, zámková a betonová dlažba, úpravy povrchů vnitřní a vnější, podlahy a podlahové konstrukce, montáž a dodávka výplně otvorů, bourání konstrvíce...ukcí, prorážení otvorů, povlakové krytiny, tepelné izolace, demontáž a montáž vnitřní kanalizace, konstrukce tesařské, truhlářské, zámečnické a klempířské, malby, elektromontáže.

Místo:

Jana Maláta 493, Nový Bydžov

Snížení energetické náročnosti BD, ul. Krušnohorská 1095-1097, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého domu Baumit Open, oplechování a zateplení stříšek nad vstupy a balkonů, demontáž a zpětná montáž satelitu, úpravy elektroinstalace na fasádě, zpětná montáž svodů, jímacího zařízení, ovíce...sazení budek pro rorýse obecného, úpravy okapového chodníku, posun lapače splavenin, sanace betonové opěrné stěny, střechy spojovacích krčků – přeskládání krytiny z důvodu návaznosti na zateplovací systém, zádveří – tepelná izolace stropu minerální izolací

Místo:

Ostrov

Revitalizace domu ul. Čínská, Praha

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu , úprava podkladních vrstev vč. hydroizolace + nová dlažba na balkonech, nátěry stávajících zábradlí, přeložka hromosvodové soustavy na fasádě objektu, klempířské a zámečnické práce,více... nový okapový chodník

Místo:

Čínská 1949/35, Praha

Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy a renovace administrativního centra ul. Líšeňská, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády, sanace kontaktního zateplovacího systému administrativních budov systémem WEBER therm retec (530 m2), lokálními opravami a sjednocujícím nátěrem (650 m2), odstraněním více...stávající omítky až na izolant, nové provedení výztužné vrstvy vč. omítky (313 m2), dodávka a montáž přístřešku, bourací práce, komunikace z dlažby zámkové, okapový chodník, demontáž původních výplní otvorů a montáž nových, tesařské a klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, pokládka podlahy, montáž vnitřních i vnějších obkladů, malby, vnitřní vodovod, vzduchotechnika, elektromontáže, datové rozvody,

Místo:

Líšeňská 2657/33a Brno

Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice, ul. Strážovská, Kyjov

Prováděné práce:

Zateplení fasád vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), vybourání stávajících zavěšených balkónů, osazení nových železobetonových prefabrikovaných lodžií na místo odstraněných zavěšených balkvíce...ónů, bourací a demontážní práce (odstranění klemp. prvků a větracích mřížek, demontáž informačních tabulí a tabulí s číslem popisným a orientačním, demontáž osvětlovacích těles atd.), oprava dílců a sanace obvodového pláště, zateplení podhledů a čel ŽB desek lodžií a nad vstupy do objektů, provedení nových podlah stávajících lodžií, osazení nových vnějších parapetů a klempířských prvků, osazení nových svodů hromosvodné soustavy, vybourání stávajících otvorových výplní vč. zárubní a prahů, montáž nových vnějších výplní otvorů z plastových a hliníkových profilů,

Místo:

Kyjov

Mapa našich staveb