Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Revitalizace panelových a cihlových domů

Revitalizace a realizace úspor energie ÚO Policie ČR, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 1.900m²) v kvalitativní tř. A; výměna výplní otvorů a rolovacích vrat (prvky z  AL a PVC v celkové hodnotě 6,270 mil. bez DPH); dodávka předokvíce...enní stínící techniky, vč. pohonu; úprava střešního pláště ploché střechy; nové vedení hromosvodu; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací VZT, plynu a nové rozvody elektroinstalací

Místo:

Bráfova tř. 1247/11, Třebíč

Energetické úspory bytového domu ul. Malinovského, Uherské Hradiště

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště systémem ETICS, nový okapový chodník a zpevněné plochy, zateplení stropu suterénu, nové klempířské prvky (stříšky lodžií, okenní parapety, …), ocelové zábradlí ve vstupních více...částech BD, nová betonová dlažba u západního průčelí, výměna výplní otvorů, oprava lodžií (nátěry)

Místo:

M. Malinvského 879-880, Uherské Hradiště

Realizace úspor energie SOU opravárenské, Králíky

Prováděné práce:

Montáž zateplení , sanace fasády, kladení zámkové dlažby, okapový chodník, konstrukce tesařské a klempířské, truhlářské konstrukce, montáž plastových oken a vchodových dveří, konstrukce zámečnické, obklad stvíce...ěn kamenem, malby, dodávka a montáž vnitřní zatemňovací rolety a žaluzie, vzduchotechnika, silnoproud

Místo:

Předměstí 427, Králíky

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici, Nový Bydžov

Prováděné práce:

Zateplení fasády minerálními deskami, svislé a kompletní konstrukce, zámková a betonová dlažba, úpravy povrchů vnitřní a vnější, podlahy a podlahové konstrukce, montáž a dodávka výplně otvorů, bourání konstrvíce...ukcí, prorážení otvorů, povlakové krytiny, tepelné izolace, demontáž a montáž vnitřní kanalizace, konstrukce tesařské, truhlářské, zámečnické a klempířské, malby, elektromontáže.

Místo:

Jana Maláta 493, Nový Bydžov

Revitalizace domu ul. Čínská, Praha

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu , úprava podkladních vrstev vč. hydroizolace + nová dlažba na balkonech, nátěry stávajících zábradlí, přeložka hromosvodové soustavy na fasádě objektu, klempířské a zámečnické práce,více... nový okapový chodník

Místo:

Čínská 1949/35, Praha

Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy a renovace administrativního centra ul. Líšeňská, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády, bourací práce, komunikace z dlažby zámkové, okapový chodník, demontáž původních výplní otvorů a montáž nových, tesařské a klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, pokládka podlahy, monvíce...táž vnitřních i vnějších obkladů, malby, vnitřní vodovod, vzduchotechnika, elektromontáže, datové rozvody,

Místo:

Líšeňská 2657/33a Brno

Stavební úpravy bytového domu, ul. Okružní, Třebíč

Prováděné práce:

Okapový chodník, hydroizolace, montáž oplechování lodžií, pokládka dlažby, sanace a fasádní nátěr lodžií, dodávka a montáž ležaté kanalizace – odvodnění chodníku,

více...

Místo:

Okružní 904, Třebíč

Revitalizace a snížení energetické náročnosti budovy ul. Vápenka, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A (1200 m2), výměna výplní otvorů (AL, plast), bourací práce, výstavba nových ocelových balkonů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, sanace a zateplení více...ploché střechy – nová krytina fólie, rekonstrukce šikmé střechy (nová pálená krytina), zateplení půdy minerální vatou, tesařské konstrukce, elektromontáže, obkladačské práce, nátěry, okapové chodníky, terénní úpravy

Místo:

Vápenka 3, 5, 7, 9, Brno

Revitalizace bytového domu ul. Májová, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády bytového domu, okapový chodník, bourací práce, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž staré a pokládka nové keramické dlažby, tesařské konstrukce, osazení nových obrubníků

více...

Místo:

Májová 815-817

Revitalizace bytového domu Petra Bezruče, Kladno

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy půdy, vybourání balkonů a jejich nahrazení novými závěsnými balkony, výměna střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava bleskosvodné soustavy,

více...

Místo:

Petra Bezruče 3002 - 3003, Kladno

Mapa našich staveb