Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Revitalizace panelových a cihlových domů

Revitalizace a realizace úspor energie ÚO Policie ČR, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 1.900m²) v kvalitativní tř. A; výměna výplní otvorů a rolovacích vrat (prvky z  AL a PVC v celkové hodnotě 6,270 mil. bez DPH); dodávka předokvíce...enní stínící techniky, vč. pohonu; úprava střešního pláště ploché střechy; nové vedení hromosvodu; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací VZT, plynu a nové rozvody elektroinstalací

Místo:

Bráfova tř. 1247/11, Třebíč

Revitalizace a snížení energetické náročnosti budovy ul. Vápenka, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A (1200 m2), výměna výplní otvorů (AL, plast), bourací práce, výstavba nových ocelových balkonů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, sanace a zateplení více...ploché střechy – nová krytina fólie, rekonstrukce šikmé střechy (nová pálená krytina), zateplení půdy minerální vatou, tesařské konstrukce, elektromontáže, obkladačské práce, nátěry, okapové chodníky, terénní úpravy

Místo:

Vápenka 3, 5, 7, 9, Brno

Revitalizace bytového domu ul. Májová, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády bytového domu, okapový chodník, bourací práce, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž staré a pokládka nové keramické dlažby, tesařské konstrukce, osazení nových obrubníků

Místo:

Májová 815-817

Revitalizace a zateplení haly M3 ICOM

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem Weber, bourání starých výplní otvorů a montáž nových, bourání konstrukcí, nové svislé konstrukce, úprava povrchů vnější, klempířské konstrukce, okapový chodník

Místo:

Třebíč

Revitalizace bytového domu ul. Modřínová, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu KZS ETICS, klempířské a zámečnické konstrukce, elektroinstalace, přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla,

Místo:

Modřínová 314/315, Třebíč

Revitalizace bytového domu ul. Demlova, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS Weber – 3200 m2, v lodžiích vybourány podlahy a provedena nová zateplená skladba s povrchovou úpravou keramika. V rámci klempířských prvků byly vyměněny svislé svody. Zábradlí v lovíce...džiích upraveno a ošetřeno základním nátěrem. U vstupu byly instalovány nové stříšky s bočnicemi s bezpečnostním sklem. V místě nadstavby byla upravena římsa, aby nevznikal tepelný most. Původní poškozená dlažba, byla demontována a nahrazena novou keramickou. Kolem domu byl demontovaný okapový chodník. Proveden výkop a zatažení izolantu pod terén. Osazeny nové obrubníky a položená nová dlažba + výměna geigrů.

Místo:

Demlova 962-4, Třebíč

Revitalizace bytového domu a přístavba lodžií ul. Nad Příhořím, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu, přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, demontáž stávajících balkonů vč. likvidace, bourací práce, klempířské právíce...ce, zámečnické práce, výměna výplní otvorů, okapový chodník, střešní plášť – zateplení, hydroizolace, hromosvod, doplnění elektroinstalace

 

Místo:

Nad Příhořím 661-664, Náměšť nad Oslavou

Revitalizace bytových domů a přístavba lodžií ul. Tkalcovská, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem WEBER (2.480m²); zateplení části střechy; oprava elektroinstalace a nový hromosvod; demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií;klempířské práce, zámečnickvíce...é práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník – výkopové, terénní a sadové úpravy

Místo:

Tkalcovská 1062-4

Revitalizace BD a přístavba železobetonových lodžií ul. Revoluční, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády, přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla (neprůhledné, vvíce...nější sklo kouřové), výměna výplní otvorů, výmalba, nátěry, elektroinstalace,

Místo:

Revoluční 1817 a 1818, Žďár nad Sázavou

Revitalizace a snížení energetické náročnosti Střediska volného času, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce střechy (zateplení, nová krytina – fólie), klempířské práce, výměna oken a dveří, zámečnické práce, elektroinstalace.

Místo:

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou

Mapa našich staveb