Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Revitalizace panelových a cihlových domů

Revitalizace a realizace úspor energie ÚO Policie ČR, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 1.900m²) v kvalitativní tř. A; výměna výplní otvorů a rolovacích vrat (prvky z  AL a PVC v celkové hodnotě 6,270 mil. bez DPH); dodávka předokvíce...enní stínící techniky, vč. pohonu; úprava střešního pláště ploché střechy; nové vedení hromosvodu; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací VZT, plynu a nové rozvody elektroinstalací

Místo:

Bráfova tř. 1247/11, Třebíč

Revitalizace a snížení energetické náročnosti budovy ul. Vápenka, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A (1200 m2), výměna výplní otvorů (AL, plast), bourací práce, výstavba nových ocelových balkonů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, sanace a zateplení více...ploché střechy – nová krytina fólie, rekonstrukce šikmé střechy (nová pálená krytina), zateplení půdy minerální vatou, tesařské konstrukce, elektromontáže, obkladačské práce, nátěry, okapové chodníky, terénní úpravy

Místo:

Vápenka 3, 5, 7, 9, Brno

Revitalizace bytového domu ul. Demlova, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS Weber – 3200 m2, v lodžiích vybourány podlahy a provedena nová zateplená skladba s povrchovou úpravou keramika. V rámci klempířských prvků byly vyměněny svislé svody. Zábradlí v lovíce...džiích upraveno a ošetřeno základním nátěrem. U vstupu byly instalovány nové stříšky s bočnicemi s bezpečnostním sklem. V místě nadstavby byla upravena římsa, aby nevznikal tepelný most. Původní poškozená dlažba, byla demontována a nahrazena novou keramickou. Kolem domu byl demontovaný okapový chodník. Proveden výkop a zatažení izolantu pod terén. Osazeny nové obrubníky a položená nová dlažba + výměna geigrů.

Místo:

Demlova 962-4, Třebíč

Revitalizace bytových domů a přístavba lodžií ul. Tkalcovská, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem WEBER (2.480m²); zateplení části střechy; oprava elektroinstalace a nový hromosvod; demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií;klempířské práce, zámečnickvíce...é práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník – výkopové, terénní a sadové úpravy

Místo:

Tkalcovská 1062-4

Revitalizace a snížení energetické náročnosti Střediska volného času, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce střechy (zateplení, nová krytina – fólie), klempířské práce, výměna oken a dveří, zámečnické práce, elektroinstalace.

Místo:

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou

Revitalizace bytových domů ul. Budovatelů , Nové Město na Moravě

Prováděné práce:

Zateplení bytového domu a rekonstrukce balkonů – provedení kompletního zateplovacího systému ETICS WEBER A (polystyren, minerální vlna 3704 m2), oprava a zateplení lodžií vč. nového skleněnévíce...ho zábradlí (56 ks), obkladačské práce, zasklení lodžií, hromosvod, zámečnické konstrukce, klempířské práce, elektroinstalace.

Místo:

Budovatelů 1485 - 7, Nové Město na Moravě

Revitalizace budovy Gymnázia, Vlašim

Prováděné práce:

Zateplení budov gymnázia vč. nového střešního pláště, výměna výplní otvorů. Bourací práce, odstranění konstrukcí s obsahem azbestu vč. likvidace, zateplení fasád budov KZS ETICS WEBER A (3220 m2),více... nový střešní plášť (živičná krytina) vč. zateplení, výměna výplní otvorů, nové rozvody VZT (29 rekuperačních jednotek), ZTI, nová otopná soustava, MaR, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, obkladačské práce, podlahy, výmalby, nátěry, elektromontáže, zemní práce, záchytný systém,  zpevněné plochy, okapový chodník.

Místo:

Vlašim

Revitalizace bytových domů a výstavba lodžií ul. Lidická, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem WEBER (2.830m²), oprava vnitřních, omítek vč. výmalby, oprava elektroinstalace a VZT, nový hromosvod; demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií vč. ocelovíce...vých zábradlí, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník – výkopové, terénní a sadové úpravy.

Místo:

Lidická 837-41

Revitalizace bytového domu ul. Družstevní, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení bytového domu vč. výměny výplní otvorů. Demontáž původního zateplení vč. likvidace, vyrovnání původního zdiva, zpevnění zdiva, nové zateplení KZS ETICS STO A (1750 m2), výměna výplní otvvíce...orů vč. zednického zapravení, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, malby, elektromontáže

Místo:

Družstevní 1187, Třebíč

Revitalizace bytového domu ul. Libušínská, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Zateplení bytového domu (8 NP) KZS ETICS WEBER A (EPS, MW, 2250 m2), rekonstrukce schodišťových lodžií (podhledy, sokl, zábradlí), bourací práce, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, obklvíce...adačské práce, výměna výplní otvorů,  nová vstupní schodiště vč. zábradlí, chodníky, elektromontáže, okapový chodník, zemní práce, terénní úpravy

Místo:

Libušínská 26, 28, 30, Žďár nad Sázavou

Mapa našich staveb