Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Revitalizace panelových a cihlových domů

Revitalizace bytového domu, ul. Husova 540 – 543, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení vnější obálky objektu včetně zateplení stropní konstrukce suterénu, výměna stávajících okenních výplní otvorů včetně sklepních a střešních oken, vybourání luxferových výplní v prostoru schodiště a více...nahrazení okenními výplněmi
s bezpečnostním zasklením, sanace, zateplení a nové oplechování železobetonových stříšek nad vstupem, výměna balkónů za nové železobetonové zavěšené, sanace stávajících lodžií včetně nového souvrství podlah a nového hliníkového zábradlí se skleněnou výplní z bezpečnostního skla, zateplení střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny a provedení nového střešního souvrství, provedení nových povrchových úprav ve schodišťových prostorech – nová nášlapná vrstva podlah z keramické protiskluzové dlažby, provedení nových omítek a výmalby, výměna stávajícího stoupacího potrubí vodovodu a kanalizace, včetně instalace nových vodoměrů studené vody pro každý byt, instalace nových domovních telefonů a zvonkového tabla s elektronickým domovním vrátným, provedení nových elektroinstalací ve veřejných prostorech včetně nového osvětlení veřejných prostor

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Zateplení bytového domu, ul. Polská 57, Olomouc

Prováděné práce:

Zateplení objektu v soklové části z minerální vlny, ve zbývající ploše objektu z polystyrénu, opravy stávajících schodišť a zábradlí

více...

Místo:

Olomouc

Zateplení bytového domu a přístavba železobetonových lodžií, ul. Švabinského, Kyjov

Prováděné práce:

Zateplení fasády, přístavba železobetonových lodžií, vnitřní izolace

více...

Místo:

Kyjov

Stavební úpravy BD, ul. Bělohorská 1676/70, Praha

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS ETICS WEBER, zateplení střešního pláště, výměna oken, klempířské konstrukce, elektromontáže, obkladačské práce, nátěry, malby, okapový chodník, oprava vnitřních prostorů

více...

Místo:

Praha

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy ČEZ, ul. Dukelských hrdinů, Kolín

Prováděné práce:

Nové rozvody kondenzátu, kompletní demontáž původních silnoproudých a slaboproudých rozvodů, veškerá vnitřní elektroinstalace, zateplení obvodového pláště pomocí fasádní minerální tepelné izolace, kompletní více...výměna nášlapných vrstev podlah včetně podkladních vrstev

Místo:

Kolín

Revitalizace bytového domu, ul. Rerychova, Brno

Prováděné práce:

Zateplení průčelí fasád, zateplení střechy a stropů sklepů, výměna vstupních otvorů a sklepních oken, fotovoltaika, rekonstrukce nákladních výtahů, odstranění stávajícího poškozeného okapového chodníku, novévíce... základové pasy, klempířské prvky

Místo:

Brno

Revitalizace a realizace úspor energie ÚO Policie ČR, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého objektu systémem WEBER (plocha zateplení 1.900m²) v kvalitativní tř. A; výměna výplní otvorů a rolovacích vrat (prvky z  AL a PVC v celkové hodnotě 6,270 mil. bez DPH); dodávka předokvíce...enní stínící techniky, vč. pohonu; úprava střešního pláště ploché střechy; nové vedení hromosvodu; oprava vnitřních a vnějších omítek; bourání konstrukcí; zednické, klempířské, zámečnické a tesařské práce; malby a nátěry; úprava instalací VZT, plynu a nové rozvody elektroinstalací

Místo:

Bráfova tř. 1247/11, Třebíč

Stavební úpravy kulturního domu, ul. Pavla Perky 390, Veverská Bítýška

Prováděné práce:

Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek, zateplení fasády, povrchová úprava ostění zateplovacího systému, bourání zdiva z cihel pálvíce...ených nebo vápenopískových, betonových schodišťových stupňů, železobetonových stropů, vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, kovových křídel dveří, odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách, montáž tepelné izolace stropů, podlah, stěn, opravy odpadního potrubím, demontáž střešní krytiny, lemování zdí

Místo:

Veverská Bítýška

Úspory energií – Nemocnice Třebíč stravovací provoz a administrativní budova

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště minerální vatou, nová sedlová dvouplášťová střecha vč. opravy nosné konstrukce střechy, klempířské konstrukce, nové výplně otvorů, částečně prosklená fasáda izolačním bezpečnostnívíce...m sklem s hliníkovými rámy, nátěry kovových konstrukcí antikorozní barvou, odstranění zastřešení hlavního vstupu administrativní budovy, demontáž balkonu – nahrazen pultovou stříškou

Místo:

Třebíč

Energetické úspory bytového domu ul. Malinovského, Uherské Hradiště

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště systémem ETICS, nový okapový chodník a zpevněné plochy, zateplení stropu suterénu, nové klempířské prvky (stříšky lodžií, okenní parapety, …), ocelové zábradlí ve vstupních více...částech BD, nová betonová dlažba u západního průčelí, výměna výplní otvorů, oprava lodžií (nátěry)

Místo:

M. Malinvského 879-880, Uherské Hradiště

Mapa našich staveb