Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Novostavby a rekonstrukce

Komunitní centrum Moravia, Třebíč

Prováděné práce:

Kompletní rekonstrukce objektu bývalého kina na komunitní centrum. Bourací práce, zemní a výkopové práce, zakládání, izolace proti vodě, sanace vlhkého zdiva, ocelová nosná konstrukce, betonové monolitické svíce...tropy vč. zateplení, vyzdívky, SDK stěny a předstěny, podhledy požární a akustické, podlahy, schodiště, omítky, obkladačské práce, podlahové krytiny, VZT (rekuperace), ZTI (kanalizace, vodovod), ÚT (předávací stanice), MaR, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, zabezpečovací systém, požární systém, nucený odvod kouře), výtah, zařizovací předměty, nátěry, malby, interiérové vybavení, částečné zateplení fasády KZS ETICS WEBER A (MW), rekonstrukce fasády, výměna výplní otvorů, lehký obvodový prosklený plášť, povlakové krytiny vč. zateplení, klempířské konstrukce, tesařské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, SEK, kamerový systém, generální klíč, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, hřiště, mobiliář

Místo:

ul. Smrtelná, Třebíč

Panep Rosice – rozšíření výrobního areálu

Prováděné práce:

Přístavba administrativní třípatrové budovy vč. výroby v čistém provozu pro kompletaci operačního krytí. Přístavba založená na pilotách a základových nosnících. Plochá střecha s rwa světlíkem a automatickýmivíce... dveřmi v CHÚC. Novostavba skladovací haly z prefa skeletu založené na pilotách, kompletní sanace podloží výměnou na ploše 700 m2. Železobetonová podlaha s kolejnicemi vč. pohyblivých a stacionárních regálů. Skládané opláštění haly trapézovými plechy se zateplením. Demontáž stávající vzduchotechniky a instalace nových jednotek vč. chlazení s celkovým průtokem 38.000 m3/hod. Vybudování monolitické retenční podzemní nádrže o objemu 54 m3, kanalizace a zpevněných ploch. Rekonstrukce stávajících kanceláří, šaten do čistého provozu a kotelny. Vytápění plynovými kotli a saharami o celkovém výkonu 134 kW. Veškeré práce probíhaly za provozu výroby a expedice objednatele.

Místo:

Rosice u Brna

Dostavba výrobní haly Artspect a. s.

Prováděné práce:

Přístavba nové expediční haly. Zemní práce, základové konstrukce, vyzdívky, ocelová nosná konstrukce, střešní plášť vč. zateplení (vrchní vrstva fólie), omítky, podlahy (leštěný beton), ZTI, hydroizolace, zavíce...věšená odvětrávaná fasáda, výplně otvorů s požární odolností (sekční vrata, světlíky, dveře), zámečnické konstrukce, malby a nátěry, opěrná zeď, hydraulický můstek, inženýrské sítě, zpevněné plochy, oplocení s výplní tahokov vč. posuvné brány, terénní a sadové úpravy

Místo:

Humpolec

Hasičská zbrojnice, Jaroměřice nad Rokytnou

Prováděné práce:

Novostavba objektu hasičské zbrojnice s garáží pro tři hasičská vozidla, pobytové a technické zázemí, přípojky NN, SEK, optiky, NTL plynu, vodovodu s hydrantem, kanalizace splašková, dešťová a retence. Dodávvíce...ka technologií stlačeného vzduchu a vzduchotechniky pro odsávání výfukových plynů a dálková správa celého objektu. Vytápění plynovými spotřebiči, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace. Veřejné osvětlení vč. návěstidel pro výjezd vozidel, dopravní značení, venkovní zpevněné plochy, sadové úpravy a městský mobiliář s litinovým zábradlím a řetězem.

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice

Prováděné práce:

Zateplení fasád objektů školy KZS ETICS WEBER A, výměna výplní otvorů (plast, AL), nový střešní plášť (plechová krytina vč. zateplení, vazníková kce), bourací práce, odstranění azbestových konstrukcí vč. likvíce...vidace, SDK konstrukce (protipožární, akustické), truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, VZT (rekuperační jednotka), elektromontáže, MaR, omítky, výmalba, PVC podlahy, ÚT soustava – nový zdroj tepla (2x automatický kotel na dřevní štěpku), teplovod, terénní úpravy, okapový chodník, zemní práce

Místo:

Smrkovice

Rekonstrukce Okresního soudu

Prováděné práce:

Rekonstrukce objektu – bourací práce; nový ocelový přístřešek pro pojezd a parkování vozidel – zámková dlažba; provedení nového zastřešení vč. finální vrstvy z PVC fólie; kompletní injektáž a sanace zdiva, vvíce...č. hydroizolace; odvlhčení spodní stavby; nová venkovní i vnitřní kanalizace; instalace nových rozvodů vody, topení, elektra (silnoproud, slaboproud, PZTS, CCTV, EPS, VO), plynu, VZT; výměna výplní otvorů – protipožární vnitřní dveře, hliníková okna a dveře s magnetickými kontakty, garážové vrata; nové mříže a dveře do cel; dodávka orientačního systému; zámečnické práce – nové branky, zábradlí a oplocení; klempířské práce; zednické práce; obkladačské práce; dodávka odlučovače ropných látek

Místo:

Sadová ul., Třebíč

Stavební úpravy objektu Benešova

Prováděné práce:

Rekonstrukce objektu a přístavba objektu, provedení hrubé stavby z monolitické konstrukce, vyzdívky z cihel, rekonstrukce 1+2 NP stávajícího objektu, novostavba nástavby 3+4 NP, přístavba schodišťového traktvíce...u s garáží, vč. zpevněných ploch kolem objektu a výstavba gabionů. Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, kompletní zateplení střešní konstrukce vč. provedení vrchní vrstvy z fólie, zámečnické a klempířské práce, bourací práce, provedení podlah – leštěné plochy, napojení venkovní kanalizace

Místo:

Benešova ul., Třebíč

Domov pro matky a Středisko rané péče Třebíč

Prováděné práce:

Novostavba polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích a zastavěné ploše 739 m2 s plochou střechou (krytina PVC fólie). Jedná se o sociální bydlení s 18-ti bytovými jednotkami, azylové ubytování pro ženyvíce... se zázemím, kuchyně, společenská místnost, herna, prádelna, kotelna, sušárna, kaple. Dále byly provedeny inženýrské sítě (vodovod, teplovod, dešťová a splašková kanalizace, NN), protiradonová opatření, venkovní komunikace s živičným povrchem, dlážděné parkovací stání a chodníky, oplocení objektu, zahrada s herními prvky, sadové úpravy, výtah, schodiště, záložní zdroj, chráněná úniková cesta s nuceným odvodem kouře, RWA klapka, VZT (2 rekuperační jednotky), ZTI, ÚT (zdroj tepla předávací stanice), elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), podlahy (dlažby, PVC, koberce), vnitřní vybavení (nábytek, kuchyňské linky, vestavěné skříně), vnitřní a venkovní kamerový systém, zabezpečovací systém, požární systém, datová ústředna

Místo:

Vltavínská 1402, Třebíč

Novostavba provozní budovy v areálu OPB Studenec

Prováděné práce:

Výstavba administrativní budovy, vč. 3 bytových jednotek

Místo:

Studenec

Přístavba hasičského muzea v Heralticích

Prováděné práce:

Kompletní výstavba hrubé stavby: zemní, výkopové a izolatérské práce, zednické práce, tesařské a pokrývačské práce střechy, dřevěný spřažený strop, výstavba monolitického schodiště, klempířské práce, dodávkavíce... výplní otvorů

Místo:

Heraltice

Mapa našich staveb