Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Novostavby a rekonstrukce

Komunitní centrum Moravia, Třebíč

Prováděné práce:

Kompletní rekonstrukce objektu bývalého kina na komunitní centrum. Bourací práce, zemní a výkopové práce, zakládání, izolace proti vodě, sanace vlhkého zdiva, ocelová nosná konstrukce, betonové monolitické svíce...tropy vč. zateplení, vyzdívky, SDK stěny a předstěny, podhledy požární a akustické, podlahy, schodiště, omítky, obkladačské práce, podlahové krytiny, VZT (rekuperace), ZTI (kanalizace, vodovod), ÚT (předávací stanice), MaR, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, zabezpečovací systém, požární systém, nucený odvod kouře), výtah, zařizovací předměty, nátěry, malby, interiérové vybavení, částečné zateplení fasády KZS ETICS WEBER A (MW), rekonstrukce fasády, výměna výplní otvorů, lehký obvodový prosklený plášť, povlakové krytiny vč. zateplení, klempířské konstrukce, tesařské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, SEK, kamerový systém, generální klíč, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, hřiště, mobiliář

Místo:

ul. Smrtelná, Třebíč

Rekonstrukce a nástavba Domu barev, ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Nástavba prodejny, rekonstrukce stávající prodejny. Bourací práce, zakládání, vyzdívky, strop Spiroll, schodiště, střešní plášť vč. zateplení – finální vrstva PVC, výplně otvorů, omítky, SDK konstrukce, tesavíce...řské konstrukce, klempířské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, zateplení objektu KZS ETICS WEBER A, ZTI, ÚT, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), podlahy, okapový chodník, terénní úpravy.

Místo:

Kubišova 1372/6

Sportovní centrum ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, montáž lezecké stěny, komunikace pro pěší, úpravy povrchů vnější, zdravotechnika a vytápění, konstrukce tesařské a klempířské, montáž podlah a kladení dlažby, malbvíce...y, obklady, elektromontáže,

Místo:

Třebíč

Rekonstrukce průmyslového objektu ul. Žďárského, Třebíč

Prováděné práce:

Rekonstrukce průmyslové haly – demontáž a likvidace původní technologie, bourání původních konstrukcí (zdi, příčky, podlahy), zazdívání otvorů, vyzdívka nových zdí a příček, příprava otvorů pro nové stvíce...avební výplně, výměna výplní otvorů, oprava vnějších omítek a provedení zateplení objektu, oprava střešní konstrukce a pláště, dodávka a montáž vodovodu, kanalizace instalace plynu, vytápění a VZT pro výrobní prostory a administrativní část budovy, dodávka a montáž elektroinstalace a el. zařízení pro výrobní technologii a provoz budovy, včetně nového uzemnění, výměna a úpravy klempířských a zámečnických prvků, úpravy vnitřních povrchů (opravy podlah, omítky, stěrky, obklady,dlažby, nátěry, malby), rekonstrukce kancelářských prostor.

Místo:

Třebíč

Rekonstrukce nevyužívané budovy sýpky, Kamenice u Jihlavy

Prováděné práce:

Rekonstrukce budovy sýpky, ourací práce, zemní práce, zakládání, izolace proti vlhkosti, izolace zdiva injektáží, zateplení stropů, zateplení fasády KZS ETICS WEBER A, nový střešní plášť vč. zateplení, ZTI, více...výplně otvorů, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, obkladačské práce, okapový chodník.

Místo:

Kamenice u Jihlavy

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času ul. Barborka, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn KZS WEBER therm elastik mineral (1100 m2) s finální úpravou tenkovrstvou omítkou Weber pas silikon, zateplení stropu nevytápěných prostor. 1.PP KZS s izolantem z min. desvíce...ek PV tl. 100 mm s nátěrem bílou barvou, zateplení soklu obvodových stěn KZS s finální povrchovou úpravou soklovou omítkou, výměna oken za plastová, výměna dveří za plastové a hliníkové, zateplení střešního pláště a zhotovení povlakové krytiny střešní fólií, klempířské konstrukce, zámečnické prvky, okapový chodník, hromosvod.

Místo:

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou

Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy ZŠ a MŠ, Studenec

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu KZS BAUMIT A (645 m2), výměna výplní otvorů, zateplení stropů nad posledním podlažím, doplnění záklopu z OSB desek a změna izolace na půdě, odvlhčení suterénu vč. stavebnívíce...ch úprav (bourací práce, vodovodní přípojka, kanalizace, úprava stropů, vnitřní omítky, montáž obkladů a dlažby, dešťová kanalizace), úprava elektroinstalace a hromosvodů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, tesařské konstrukce, venkovní úpravy, okapový chodník.

Místo:

Studenec

Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice

Prováděné práce:

Zatepleni fasády celého objektu systémem ETICS BAUMIT A (2470 m2), zateplení střechy vč. nové krytiny (fólie 1750 m2), výměna okenních a dveřních výplní, instalace systému vzduchotechnivíce...ky s rekuperací (14 jednotek o výkonu 13000 m3/h), klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, elektroinstalace, nové okapové chodníky.

Místo:

České Budějovice

Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV

Prováděné práce:

Zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů a světlíků, provedení nové vzduchotechniky a nového zdroje tepla. Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A, výměna opláštění halové konstrukce (sendvičové panely Kvíce...INGSPAN), výměna výplní otvorů vč. světlíků, nový střešní plášť (střešní sendvičové panely, fólie), nové rozvody VZT (rekuperační jednotky), novostavba kotelny vč. nového zdroje tepla (plynové kotel, sahary), zámečnické konstrukce – vyztužení střešní ocelové konstrukce, částečná rekonstrukce vnitřních prostor, SDK konstrukce, elektroinstalace, omítky, podlahy, výmalby, nátěry, žaluzie, rolety, klempířské konstrukce, záchytný systém, plynovodní přípojka, okapový chodník, zpevněné plochy.

Místo:

Lišov

Panep Rosice – rozšíření výrobního areálu

Prováděné práce:

Přístavba administrativní třípatrové budovy vč. výroby v čistém provozu pro kompletaci operačního krytí. Přístavba založená na pilotách a základových nosnících. Plochá střecha s rwa světlíkem a automatickýmivíce... dveřmi v CHÚC. Novostavba skladovací haly z prefa skeletu založené na pilotách, kompletní sanace podloží výměnou na ploše 700 m2. Železobetonová podlaha s kolejnicemi vč. pohyblivých a stacionárních regálů. Skládané opláštění haly trapézovými plechy se zateplením. Demontáž stávající vzduchotechniky a instalace nových jednotek vč. chlazení s celkovým průtokem 38.000 m3/hod. Vybudování monolitické retenční podzemní nádrže o objemu 54 m3, kanalizace a zpevněných ploch. Rekonstrukce stávajících kanceláří, šaten do čistého provozu a kotelny. Vytápění plynovými kotli a saharami o celkovém výkonu 134 kW. Veškeré práce probíhaly za provozu výroby a expedice objednatele.

Místo:

Rosice u Brna

Mapa našich staveb