Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Novostavby a rekonstrukce

Zateplení domu s pečovatelskou službou, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Zateplení vnějších stěn, zateplení střešního pláště, výměna oken, oprava podlahy lodžií

více...

Místo:

Ledeč nad Sázavou

Zateplení knihovny, Velké Karlovice 15

Prováděné práce:

Zateplení fasády, bourací práce, vyplnění otvoru, obkladačské práce

více...

Místo:

Velké Karlovice

Dopravní terminál, Želetava

Prováděné práce:

Místní komunikace, odstavná stání, chodníky, odvodnění zpevněných ploch navrženou dešťovou kanalizací, veřejné osvětlení, přípojka vodovodu, přípojka splašková kanalizace.

více...

Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje, ul. Purkyňovo nám., Třebíč

Prováděné práce:

Rekonstrukce stávajícího energocentra, demontáž původních technologií, demolice stávajících rozvoden, zemní práce, hydroizolace a zateplení spodní stavby, nové střešní pláště, vč. zateplení, výplně otvorů, svíce...anace a ošetření betonových konstrukcí, malby

Místo:

Třebíč

Komunitní centrum Moravia, Třebíč

Prováděné práce:

Kompletní rekonstrukce objektu bývalého kina na komunitní centrum. Bourací práce, zemní a výkopové práce, zakládání, izolace proti vodě, sanace vlhkého zdiva, ocelová nosná konstrukce, betonové monolitické svíce...tropy vč. zateplení, vyzdívky, SDK stěny a předstěny, podhledy požární a akustické, podlahy, schodiště, omítky, obkladačské práce, podlahové krytiny, VZT (rekuperace), ZTI (kanalizace, vodovod), ÚT (předávací stanice), MaR, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, zabezpečovací systém, požární systém, nucený odvod kouře), výtah, zařizovací předměty, nátěry, malby, interiérové vybavení, částečné zateplení fasády KZS ETICS WEBER A (MW), rekonstrukce fasády, výměna výplní otvorů, lehký obvodový prosklený plášť, povlakové krytiny vč. zateplení, klempířské konstrukce, tesařské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, SEK, kamerový systém, generální klíč, inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, hřiště, mobiliář

Místo:

Smrtelná 389/6, Třebíč

Rekonstrukce a nástavba Domu barev, ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Nástavba prodejny, rekonstrukce stávající prodejny. Bourací práce, zakládání, vyzdívky, strop Spiroll, schodiště, střešní plášť vč. zateplení – finální vrstva PVC, výplně otvorů, omítky, SDK konstrukce, tesavíce...řské konstrukce, klempířské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, zateplení objektu KZS ETICS WEBER A, ZTI, ÚT, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), podlahy, okapový chodník, terénní úpravy.

Místo:

Kubišova 1372/6

Sportovní centrum ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, montáž lezecké stěny, komunikace pro pěší, úpravy povrchů vnější, zdravotechnika a vytápění, konstrukce tesařské a klempířské, montáž podlah a kladení dlažby, malbvíce...y, obklady, elektromontáže,

Místo:

Kubišova 1231/53, Třebíč

Rekonstrukce průmyslového objektu ul. Žďárského, Třebíč

Prováděné práce:

Rekonstrukce průmyslové haly – demontáž a likvidace původní technologie, bourání původních konstrukcí (zdi, příčky, podlahy), zazdívání otvorů, vyzdívka nových zdí a příček, příprava otvorů pro nové stvíce...avební výplně, výměna výplní otvorů, oprava vnějších omítek a provedení zateplení objektu, oprava střešní konstrukce a pláště, dodávka a montáž vodovodu, kanalizace instalace plynu, vytápění a VZT pro výrobní prostory a administrativní část budovy, dodávka a montáž elektroinstalace a el. zařízení pro výrobní technologii a provoz budovy, včetně nového uzemnění, výměna a úpravy klempířských a zámečnických prvků, úpravy vnitřních povrchů (opravy podlah, omítky, stěrky, obklady,dlažby, nátěry, malby), rekonstrukce kancelářských prostor.

Místo:

Třebíč

Rekonstrukce a přístavba nového provozního areálu Lasspektrum, Brno

Prováděné práce:

Rekonstrukce stávající haly A+B, přístavba nové haly, vybourání stávajících podlah, odstranění obvodového skloocelového pláště vč. střešní krytiny, vnější povrchy z hliníkových sendvičových panelů, keramickávíce... dlažba a zátěžový koberec v administrativní části, podlaha z drátkobetonu v provozní hale, skladech a dílnách, nové výplně otvorů, zámečnické a klempířské konstrukce, instalace střešních světlíků, vnitřní výmalba,

 

Místo:

Staré náměstí, Brno

Rekonstrukce nevyužívané budovy sýpky, Kamenice u Jihlavy

Prováděné práce:

Rekonstrukce budovy sýpky, ourací práce, zemní práce, zakládání, izolace proti vlhkosti, izolace zdiva injektáží, zateplení stropů, zateplení fasády KZS ETICS WEBER A, nový střešní plášť vč. zateplení, ZTI, více...výplně otvorů, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, obkladačské práce, okapový chodník.

Místo:

Kamenice u Jihlavy

Mapa našich staveb