Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Přístavba železobetonových lodžií

Přístavba lodžií k bytovému domu, ul. Družstevní, Třebíč

Prováděné práce:

Přístavba montovaných železobetonových lodžií založených konzolovým způsobem do obvodových konstrukcí, provedení zateplení na jižním průčelí objektu a provedení tepelné izolace konstrukce stropu nad poslednívíce...m podlažím

Místo:

Třebíč

Přístavba železobetonových lodžií a sanace BD ul. Cyrila Boudy, Třebíč

Prováděné práce:

Odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce a jejich nahrazení za nové ŽB lodžie, přistavení 2ks nových lodžií v 1.NP, stržení části fasádního souvrství v rámci sanace fasády, odstranění řas, mechů a lišejnvíce...íků, montáž nového nástřešního a podokapního žlabu vč. dešťového svodu, terénní úpravy, bourací práce, nový okapový chodník, vzduchotechnika, překlad otopných těles, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž sušáků na prádlo, demontáž oken a jejich nahrazení balkonovou sestavou, montáž podlah, přeložení elektroinstalací,

Místo:

Třebíč

Přístavba železobetonových lodžií a sanace bytového domu, ul. Poštovní, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, dodávka a montáž nových železobetonových lodžií, dodávka a montáž zábradlí, klempířské práce, dodávka a montáž mrazuvzdorné dlažby, vyspravení poruch fasády, demontáž stávajícíhvíce...o vstupního schodiště vč. zábradlí, dodávka a osazení nových schodišťových konstrukcí a ocelového zábradlí, montáž mrazuvzdorné dlažby, terénní úpravy vč. nového okapového chodníku

Místo:

Poštovní 1833/18, Velké Meziříčí

Přístavba železobetonových lodžií a sanace domu, ul. Dukelská, Mělník

Prováděné práce:

Přístavba 18ks nových železobetonových lodžií, sanace fasády, část stávajících okenních otvorů nahrazena balkonovou sestavou, klempířské práce, zámečnické práce,

více...

Místo:

Mělník

Přístavba lodžií a sanace bytového domu ul. Kyjevská, ND, Třebíč

Prováděné práce:

Montáž železobetonových lodžií, bourací práce, montáž zateplení vnějších stěn, konstrukce klempířské, zámečnické a truhlářské, montáž keramických podlah vč. izolace,

více...

Místo:

Kyjevská 571-576, Třebíč

Přístavba lodžií a revitalizace bytového domu ul. Nad Příhořím, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, demontáž stávajících balkonů vč. likvidace, bourací práce, zateplení fasády objektu, klempířské právíce...ce, zámečnické práce, výměna výplní otvorů, okapový chodník, střešní plášť – zateplení, hydroizolace, hromosvod, doplnění elektroinstalace

Místo:

Nad Příhořím 661-664, Náměšť nad Oslavou

Přístavba železobetonových lodžií a sanace fasády ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády KZS ETICS, demontáž stávajících balkonů + dodávka a montáž nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlvíce...í s výplní z bezpečnostního bronzového skla, demontáž stávajících oken, montáž nových balkonových sestav, výmalba, nátěry, elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické práce

Místo:

Kubišova 1169, Třebíč

Přístavba lodžií bytového domu ul. Demlova, Třebíč

Prováděné práce:

Montáž železobetonových lodžií, sanace fasády, hydroizolace, konstrukce klempířské a zámečnické, montáž sušáků na prádlo, montáž podlah z dlaždic, bourací práce, konstrukce truhlářské, montáž plastových okenvíce..., elektromontáže, demontáž původního zábradlí,

Místo:

Demlova 974-975, Třebíč

Přístavba železobetonových lodžií a revitalizace BD ul. Revoluční, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla (neprůhledné, vnější sklo kouřové), výměna výplní otvorů, výmalba, nátěry, elektroinstalace, sanace více...fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády,

Místo:

Revoluční 1817 a 1818, Žďár nad Sázavou

Přístavba lodžií a sanace bytového domu ul. Jaroslava Haška, Třebíč

Prováděné práce:

Výměna balkonů za železobetonové lodžie, sanace fasády, zateplení severní fasády a doteplení štítu KZS ETICS, klempířské a zámečnické práce, natěračské práce, demontáž stávajících oken vč. likvidace, montáž více...balkonové sestavy, elektromontáže, přeložení hromosvodu, úpravy příjezdové cesty a chodníku ze zámkové dlažby,

Místo:

Jaroslava Haška 674

Mapa našich staveb