Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právě realizujeme

Kanalizace, Příložany

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, splašková kanalizace – gravitační, výtlaková, čerpací stanice, přípojka ;bourání a zpětné zapravení povrchů, zpevnění povrchu u čerpací šachty, přípojka elektriky a vodovoduvíce... k čerpací šachtě.

Místo:

Příložany

Mapa našich staveb