Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Zemní práce a vodohospodářské stavby

Dobřínský potok, oprava opěrných zdí, Dobřínsko

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, vybudování části nových dlažeb a zdí v korytě vodního toku z betonu a z kvíce...amene včetně opravy zhlaví, reprofilace a spárování, zámečnické práce (demontáž starého zábradlí a osazení nového zábradlí včetně branek), odvoz a likvidace suti, terénní a sadové úpravy včetně náhradní výsadby

Místo:

Dobřínsko, okr. Znojmo

Rešický potok, oprava opěrných zdí, Rešice

Prováděné práce:

Oprava opěrných zdí v intravilánu, provedení nového zhlaví, zábradlí a oplocení: bourací práce, zemní a výkopové práce v korytě toku, provedení nového opevnění břehů (nové opěrné zdi z kamene a betonu, kamenvíce...ná rovnanina), zámečnické práce (provedení zábradlí a nové oplocení), terénní úpravy

Místo:

Rešice, okr. Znojmo

Znětínecký potok, Radostín nad Oslavou

Prováděné práce:

Kompletní vyčištění a opravy opevnění koryta: provedení kamenné rovnaniny, vybudování nových dlažeb a opěrných zdí v korytě vodního toku z betonu a lomového kamene, odtěžení a likvidace sedimentu

Místo:

Radostín nad Oslavou

Oprava stavební části vč. odtěžení nánosů vodní nádrže Drahany

Prováděné práce:

Bezpečnostní přeliv – zemní a výkopové práce, základové a svislé železobetonové konstrukce z mrazuvzdorného betonu, rovnanina z lomového kamene, rekonstrukce odpadního koryta, dlažba z lomového kamene více...do malty s vyplněním spár Spodní výpust – rekonstrukce technologie spodní výpusti Hráz – výšková úprava koruny hráze vč. osetí Těžení nánosů – zemní a výkopové práce, terénní a svahové úpravy, odstranění náletové vegetace

Místo:

Drahany

Technická a dopravní infrastruktura, Obytná lokalita Třebíč – Na Kopcích

Prováděné práce:

Výstavba nových inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu 31 RD. Zemní a výkopové práce, příprava území, vybudování nových sítí (dodávka a montáž) – dešťová a splašková kanalizace, vodovod, veřejnévíce... osvětlení, sdělovací kabely, přeložka plynovodu, vybudování veškerých přípojek, místní komunikace (asfaltový kryt 2700 m2), chodníky (zámková dlažba 1720 m2), opěrná zeď (gabiony 146 m3), zámečnické konstrukce, schodiště, kontejnerové stání, dopravní značení, terénní a sadové úpravy

Místo:

Na Kopcích, Třebíč

Mapa našich staveb