Reference - Revitalizace panelových a bytových domů

Zateplení bytového domu Mladá Boleslav

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému WEBER, oprava balkonů (dlažby, zábradlí), rekonstrukce vstupů do domu, klempířské práce, zámečnické práce
Místo:Štefánikova 1153-5, Mladá Bodleslav
více fotografií (6)

Stavební úpravy bytového domu Pardubice

Prováděné práce:Bourací práce na objektu; kompletní zateplení obvodového pláště budovy systémem WEBER; zateplení stropů v 1.PP; zateplení podlah půdních prostor foukanou izolací včetně zhotovení pochozích lávek; výměna výplní otvorů; klempířské práce; zámečnické práce; natěračské práce; přeložka hromosvodu
Místo:Dašická 1234-5, Pardubice
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu Ketkovice

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů a zábradlí, vč. likvidace; bourací práce na objektu; výměna výplní otvorů z plastu; zateplení stropů suterénu; zateplení fasády objektu systémem BAUMIT; přístavba nových ocelových zavěšených balkonů vč. ocelových stříšek v posledním patře; klempířské práce, zámečnické práce; výmalba; přeložka hromosvodu; ostatní stavební práce; přesuny hmot a suti
Místo:Ketkovice 197-8
více fotografií (2)

Snížení energetické náročnosti bytového domu v Jihlavě

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů a zábradlí, vč. likvidace; bourací práce na objektu; výměna výplní otvorů z plastu a hliníku; zateplení stropů suterénu; zateplení fasády objektu systémem WEBER; zateplení půdních prostor; přístavba nových ocelových zavěšených balkonů; klempířské práce, zámečnické práce; oprava podlah; přeložka hromosvodu; ostatní stavební práce
Místo:Jiřího z Poděbrad 7 a 9, Jihlava
více fotografií (6)

Zateplení bytového domu Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií; zateplení fasády systémem WEBER kvalitativní tř. A, zateplení střešního pláště vč. nových hydroizolačních vrstev; výměna výplní otvorů; oprava elektroinstalace a přeložení celého hromosvodu; klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce; výmalba vnitřních prostor; nový okapový chodník - výkopové, terénní a sadové úpravy
Místo:Bartuškova 708-9, Třebíč
více fotografií (8)

Regenerace bytového domu Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů a zábradlí, vč. likvidace; přístavba nových železobetonových lodžií, vyřezání stávajícího izolantu, vč. likvidace; doteplení fasády a dodatečné přeteplení fasády na straně lodžií systémem WEBER; výměna výplní otvorů; úprava střešního pláště budovy včetně zateplení foukanou izolací; klempířské práce, zámečnické práce – ocelové zábradlí žárově zinkované s bezpečnostním sklem vč. sušáků na prádlo; natěračské a obkladačské práce; nový okapový chodník; přeložka hromosvodu
Místo:Modřínova 586/18, Třebíč
více fotografií (6)

Oprava bytového domu v Brně

Prováděné práce:Kompletní zateplení obvodového pláště systémem BAUMIT; zateplení stropů v 1.PP; zateplení podlah půdních prostor včetně zhotovení pochozích lávek; zateplení stávajících lodžií; výměna výplní otvorů; klempířské a zámečnické práce; malby a nátěry; přeložka hromosvodu; zhotovení nového okapového chodníku; bourací práce na objektu
Místo:Spojovací 2, Brno
více fotografií (5)

Regenerace bytového domu

Prováděné práce:Demontáž stávajících ocelových balkonů, vč. likvidace; bourací práce na objektu; přístavba nových železobetonových lodžií vč. betonových zábradlí, zateplení fasády systémem WEBER; zateplení vstupních hal; výměna výplní otvorů z plastu; rekonstrukce venkovních schodišť; nový okapový chodník; klempířské práce; zámečnické práce; nátěry a malby; obkladačské práce; přeložka hromosvodu; terénní úpravy
Místo:ul. Spojenců 872-4, Třebíč
více fotografií (6)

Stavební úpravy bytového domu Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, doteplení části fasády systémem WEBER, zateplení půdního prostoru v ploše, výměna výplní otvorů, oprava elektroinstalace a přeložení hromosvodu, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Revoluční 859-860, Třebíč
více fotografií (3)

Stavební úpravy bytového domu Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, stržení stávajícího zateplení a přeteplení celého objektu silnějším izolantem, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení střešního pláště, výměna výplní otvorů, zateplení vnitřních společných prostor, oprava elektroinstalace a přeložení celého hromosvodu, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, výmalba vnitřních prostor, nový okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Zahraničního odboje 927, Třebíč
více fotografií (7)

Zateplení bytového domu vč. opravy balkonů, střechy a nové fasády

Prováděné práce:Celkové zateplení fasády a půdních prostor; oprava šikmé střechy vč. tesařských a pokrývačských prací; konstrukce klempířské na střeše a fasádě; zámečnické konstrukce – nové balkonové zábradlí, stříšky nad vstupy a sušáky; úprava hromosvodu; sanace balkonových desek vč. položení nové dlažby, bourání konstrukcí vč. odvozu a likvidace stavební suti
Místo:Čermákova 7, Znojmo
více fotografií (3)

Revitalizace bytového domu Znojmo

Prováděné práce:Bourací práce vč. likvidace suti, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení půdních prostor, zateplení sklepních prostor, výměna výplní otvorů, oprava střešního pláště - pokrývačské práce, přeložka hromosvodu, zámečnické a klempířské práce, malířské a natěračské práce, nové obklady a dlažby, oprava ZTI, výkopové a zemní práce - okapový chodník, terénní úpravy
Místo:Pražská 2262/61, 2263/63, Hradišťská 2264/1, Znojmo
více fotografií (7)

Revitalizace bytového domu Znojmo

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, demontáž stávajícího zateplení štítu vč. likvidace, zateplení stropu suterénu a společných prostor
Místo:28. října 2287/25, Znojmo
více fotografií (5)

Zateplení bytového domu

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému ETICS v kval. tř. A, klempířské práce, zámečnické práce, elektroinstalace, rekonstrukce balkonů
Místo:Luční 274, Dolní Bukovsko
více fotografií (5)

Zateplení bytového domu

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému ETICS v kval. tř. A, zámečnické práce, klempířské práce, rekonstrukce balkonů, nový okapový chodník
Místo:Na Magistrále 683, 684, 685, Kolín
více fotografií (4)

Zateplení bytového domu

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému ETICS v kval. tř. A, zámečnické práce, klempířské práce, elektroinstalace, rekonstrukce balkonů a lodžií
Místo:Číměř 125
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu

Prováděné práce:Provedení komletního zateplovacícho systému ETICS, kval. tř. A, zámečnické práce, klempířské práce, elektroinstalace, zateplení stropu suterénu, výmalba suterénu, rekonstrukce lodžií
Místo:Sídliště Míru 231, 232, Nové Hrady
více fotografií (4)

Výměna balkonů na bytovém domě

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových ocelových balkonových sestav, ocelové zábradlí s ocelovou výplní, zapravení interiéru po montáži, odvoz a likvidace hmot a suti
Místo:Palackého 2377, 2381, Znojmo
více fotografií (2)

Revitalizace bytového domu Brno

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému BAUMIT, nová elektroinstalace a ÚT ve společných prostorách, ZTI v bytových jádrech, plynoinstalace, výměna výplní otvorů, klempířské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, bourací práce, okapový chodník – zemní a výkopové práce, terénní úpravy
Místo:Vondrákova 66, 68, Brno - Bystrc
více fotografií (4)

Regenerace bytového domu

Prováděné práce:Kompletní zateplovací systém ETICS v kval. tř. A, klempířské práce, zámečnické práce, elektroinstalace, rekonstrukce balkonů, zateplení stropu suterénu, výmalba
Místo:Jílovská 292, Týnec nad Sázavou
více fotografií (6)

Regenerace bytového domu Říčany

Prováděné práce:Kompletní zateplovací systém v kval. tř. A, klempířské práce, zámečnické práce, elektroinstalace, úprava plynového potrubí, rekonstrukce lodžií
Místo:Bezručova 1382, Říčany
více fotografií (3)

Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, nová elektroinstalace, ÚT, ZTI v bytových jádrech, VZT, klempířské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, bourací práce, nové omítky a podlahy v suterénu, rekonstrukce střešního pláště, nátěry a malby, okapový chodník - zemní a výkopové práce, drenáže, zpevněné plochy, terénní úpravy
Místo:Hoblíkova 8, Brno
více fotografií (3)

Revitalizace zadního průčelí bytového domu

Prováděné práce:Zateplení části fasády systémem WEBER, zámečnické práce - dodávka a montáž zábradlí a ocelových stříšek, oprava elektroinstalace a přeložení hromosvodu, klempířské práce
Místo:Třída Míru 19, 21, Olomouc
více fotografií (4)

Revitalizace bytového domu, Znojmo

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení sklepních prostor; zateplení střechy - vrchní vrstva fólie; nový hromosvod; výměna výplní otvorů společných prostor, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Pražská 1530/10, Znojmo
více fotografií (6)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení vnitřních společných prostor; klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Lidická 837-841, Třebíč
více fotografií (4)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, zateplení části střechy, oprava elektroinstalace a nový hromosvod, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Tkalcovská 1062-1064, Třebíč
více fotografií (5)

Realizace energeticky úsporných opatření, Rychnov nad Kněžnou

Prováděné práce:Zateplení fasády systémem BAUMIT, zateplení střešní konstrukce, živičná krytina, výměna výplní otvorů, oprava elektroinstalace a hrmosvod, klempířské práce, tesařské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, nové schodiště, odizolování objektu proti pronikání zemní vlhkosti, okapový chodník, výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Jiráskova 1073-4, Rychnov nad Kněžnou
více fotografií (4)

Revitalizace bytového domu, Znojmo

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových ocelových lodžií vč. zasklení, zateplení fasády systémem BAUMIT, zateplení sklepních prostor, zateplení střechy - vrchní vrstva fólie, oprava elektroinstalace a nový hromosvod, regulace otopné soustavy, oprava vodovodu, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Pražská sídliště 2410/5a, b, Znojmo
více fotografií (4)

Revitalizace bytového domu, Znojmo

Prováděné práce:Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, přístavba železobetonových lodžií, oprava ploché střechy - zateplení, živičná krytina, výměna výplní otvorů, rekonstrukce TV anténního systému, výmalba vnitřních prostor, klempířské práce, zámečnické práce, okapový chodník, terénní úpravy
Místo:Pražská 48, 50, Znojmo
více fotografií (4)

Revitalizace bytového domu Králův Dvůr

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému v kvalitativní třídě A, klempířské práce, zámečnické práce, zateplení stropu suterénu, oprava balkonů, nové zábradlí
Místo:Králův Dvůr
více fotografií (5)

Revitalizace bytového domu Znojmo

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, klempířské práce, zámečnické práce, zateplení stropu suterénu, okapový chodník
Místo:Janáčkova 2266/1, Znojmo
více fotografií (5)

Revitalizace bytového domu Šatov

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému WEBER, klempířské práce, zámečnické práce, elektroinstalace, úprava plotu, zpevněné plochy
Místo:Šatov 349
více fotografií (5)

Revitalizace bytového domu Oslavany

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému v kvalitativní třídě A, klempířské práce, zámečnické práce
Místo:Hlavní 912/87, Oslavany
více fotografií (3)

Přístavba lodžií, regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce, výměna výplní otvorů, okapový chodník, terénní a sadové úpravy
Místo:Lidická 843-845, Třebíč
více fotografií (3)

Zateplení a přístavba lodžií bytového domu, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení vnitřních společných prostor; oprava elektroinstalace; klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce; okapový chodník- výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Nad Příhořím 943-4, Náměšť nad Oslavou
více fotografií (4)

Oprava ploché střechy a lodžií, Brno

Prováděné práce:Sanace střešního pláště - odstranění svrchních vrstev střešního pláště, sanace podkladu střechy, zateplení střešního pláště, provedení živičné krytiny, klempířské práce. Sanace lodžií - bourací práce, zednické práce; provedení sanace podkladních vrstev lodžií, částečné zateplení, nové podlahy a omítky, izolace proti vodě, klempířské a zámečnické práce - nové zábradlí. Výměna listovních schránek, rekonstrukce hromosvodové soustavy.
Místo:Herčíkova 1, Brno, Městská část Královo Pole
více fotografií (2)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Demolice stávajících balkonů, výstavba nových železobetonových lodžií, zateplení fasády systémem WEBER, zateplení vnitřních společných prostor, oprava elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické práce, natěračské a obkladačské práce, okapový chodník - výkopové práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Dělnické náměstí 832/7, Třebíč
více fotografií (3)

Revitalizace bytového domu, Choceň

Prováděné práce:Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, opravy komínů vč. lávek a hlav komínů, protisněhové zábrany, klempířské práce, zámečnické práce, terénní úpravy
Místo:Jiráskova 1210-1212, Choceň
více fotografií (5)

Regenerace bytového domu, Králův Dvůr

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, odstranění nevyhovujícího zateplení, oprava balkonů vč. hydroizolace, zámečnické práce, klempířské práce, elektroinstalace
Místo:Pod Hájem 303, Králův Dvůr
více fotografií (6)

Stavební úpravy bytového domu, Velké Meziříčí

Prováděné práce:Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, oprava balkonů vč. nového zábradlí, okapový chodník, terénní úpravy
Místo:Čechova 1666/9, Velké Meziříčí
více fotografií (3)

Oprava a modernizace bytového domu, Jaroměřice nad Rokytnou

Prováděné práce:Kompletní zateplení objektu systémem WEBER, přístavba železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické práce, okapový chodník
Místo:Družstevní 915, Jaroměřice nad Rokytnou
více fotografií (2)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu, osazení železobetonových předsazených lodžií včetně bourání stávajících balkonových desek a zábradlí, zámečnické a klempířské práce, okapový chodník, terénní a výkopové práce, přeložka hromosvodu
Místo:Modřínova 340-341, Třebíč
více fotografií (2)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, zámečnické konstrukce, klempířské práce, okapový chodník
Místo:Znojemská 986-7, Třebíč
více fotografií (3)

Rekonstrukce bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zateplení fasády celého objektu včetně lodžie, oprava podlah v lodžiích, klempířské práce, zámečnické práce, výkopové a terénní úpravy, osazení garážových lamelových vrat, přeložka hromosvodu
Místo:Kmochova 190-1, Třebíč
více fotografií (2)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, zámečnické konstrukce, klempířské práce, okapový chodník
Místo:Družstevní 1020-1, Třebíč
více fotografií (3)

Rekonstrukce bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zateplení objektu, výměna výplní otvorů, demolice stávajících balkonů, výstavba nových lodžií, klempířské práce, zámečnické práce, terénní a sadové úpravy, nový okapový chodník, přeložka hromosvodu
Místo:Zahraničního Odboje 930-1, Třebíč
více fotografií (2)

Stavební úpravy bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Částečné zateplení fasády, výměna výplní otvorů, klempířské práce, výkopové práce a terénní úpravy, přeložka svodů, hromosvodu
Místo:Družstevní 988-9, Třebíč
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Štětí

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, zvonková tabla, klempířské práce, oprava podstřešní římsy, oprava balkonů
Místo:Jiráskova 567-568, Štětí
více fotografií (2)

Zateplení bytového domu, Štětí

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, oprava podstřešní římsy, oprava stávajících balkonů, oprava okapového chodníku, oprava vstupu do suterénu, zámečnické práce
Místo:U Stadionu 481, Štětí
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Štětí

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, zámečnické práce, klempířské práce, generální oprava balkonů, podstřešní římsa
Místo:Ostrovní 471, Štětí
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Štětí

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, oprava postřešní římsy, klempířské práce, zámečnické práce, zateplení soklu
Místo:Ostrovní 473, Štětí
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Horní Benešov

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému WEBER, zateplení soklu, oprava nadstřešní části komínů
Místo:Opavská 462-463, Horní Benešov
více fotografií (2)

Zateplení bytového domu, Zbýšov

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce balkónů, zateplení stropu suterénu, nový okapový chodník, chodník před vstupy, klempířské práce
Místo:Petra Bezruče 501-2, Zbýšov
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Dvůr Králové nad Labem

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému, zámečnické konstrukce, klempířské práce
Místo:Štefánikova 1947-8, Dvůr Králové nad Labem
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zemní práce, oprava okapového chodníku, kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, úprava zpevněných ploch, konstrukce truhlářské, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, bourání konstrukcí, montáž zděných lodžií
Místo:Divišova 675-6, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zemní práce, oprava okapového chodníku, kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, úprava zpevněných ploch, konstrukce truhlářské, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, bourání konstrukcí, montáž železobetonových lodžií
Místo:Družstevní 993-994, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické konstrukce, klempířské práce, terénní a sadové úpravy
Místo:Družstevní 1081-1087, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Zemní práce, oprava okapového chodníku, kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, úprava zpevněných ploch, konstrukce truhlářské, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, výměna části ležaté kanalizace, bourání konstrukcí, montáž železobetonových lodžií, elektroinstalace, výměna výplní otvorů
Místo:Demlova 1025-1026, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce, výměna výplní otvorů, terénní a sadové úpravy
Místo:Obránců míru 731-733, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Jihlava

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické konstrukce, klempířské práce
Místo:Březinova 123, Jihlava
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Brno

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky
Místo:Kpt. Jaroše 1948/37c, Brno
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Bruntál

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému WEBER, zámečnické konstrukce, klempířské práce
Místo:Smetanova 18/1107, Bruntál
více fotografií (1)

Zateplení bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, zámečnické konstrukce, klempířské práce
Místo:Velkomeziříčská 1121, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce, výměna výplní otvorů,osazení železobetonových schodišť, terénní a sadové úpravy
Místo:Okrajová 1156-1165, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce, výměna výplní otvorů, terénní a sadové úpravy
Místo:Družstevní 1064-1070, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce, výměna výplní otvorů, terénní a sadové úpravy
Místo:Kyjevská 565-570, Třebíč
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Pardubice

Prováděné práce:Zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně zateplení rohů, klempířské práce, elektroinstalace
Místo:Kpt. Nálepky 2332, Pardubice

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce, klempířské práce
Místo:Myslbekova 461-466, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce, klempířské práce, rekonstrukce střechy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce kotelny, plynoinstalace, solární kolektory, výměna výtahu
Místo:Vaňkovo nám. 1199, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické práce, zpevněné plochy
Místo:Václavské nám. 1013-1014, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, klempířské práce, zámečnické konstrukce
Místo:Novodvorská 1044-1045, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Brno

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce střechy včetně hromosvodu, oprava ležaté kanalizace a odvodnění zpevněných ploch, klempířské práce, výměna oken, dveří a výloh, oprava elektroinstalace, zámečnické práce
Místo:Svatopluka Čecha 95, Brno - Královo Pole
více fotografií (4)

Regenerace bytového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií včetně betonových zábradlí, klempířské práce, zpevněné plochy
Místo:Dělnické nám. 835, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce, klempířské práce, chodníky a zpevněné plochy
Místo:Revoluční 869-871, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce, klempířské práce, výměna výplní otvorů
Místo:Na Svahu 918-922, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Okříšky

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce, klempířské práce
Místo:U Stadionu 464-6, Okříšky
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Beroun

Prováděné práce:Komletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky, zámečnické prvky, oprava podstřešní římsy
Místo:Bezručova 1179-1180, Beroun
více fotografií (3)

Regenerace bytového domu, Brno - Kr. Pole

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému WEBER, rekonstrukce střechy včetně hromosvodu, oprava kanalizace a provedení izolace proti vlhkosti, rekonstrukce sociálních zařízení bytů (vč. ZTI, ÚT a elektro), zpevněné plochy a terénní úpravy
Místo:Staňkova 18b, Brno - Královo Pole
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Jaroměřice n. R.

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky
Místo:Milady Horákové 913, Jaroměřice nad Rokytnou
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Frýdek-Místek

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému bočních štítových zdí včetně zateplení rohů, klempířské prvky
Místo:Svatopluka Čecha 185, Frýdek - Místek
více fotografií (2)

Regenerace bytového domu, Krucemburk

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, zámečnické práce, klempířské práce
Místo:Vinička I. 355-6, Krucemburk
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, výměna výplní otvorů, zateplení stropu suterénu, klempířské prvky
Místo:Revoluční 1819/33, Žďár nad Sázavou
více fotografií (2)

Zateplení bytového domu, Vratimov

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, výměna výplní otvorů, klempířské prvky, repase balkonů, zateplení stropu suterénu
Místo:Strmá 591, Vratimov
více fotografií (2)

Zateplení bytového domu, Kopřivnice

Prováděné práce:Zateplení štítových zdí včetně zateplení rohů, klempířské prvky
Místo:Karla Čapka 749, Kopřivnice
více fotografií (2)

Zateplení bytového domu, Valašské Klobouky

Prováděné práce:Zateplení štítových zdí včetně zateplení rohů, klempířské prvky
Místo:Palackého 719-720, Valašské Klobouky
více fotografií (1)

Zateplení bytového domu, Vratimov

Prováděné práce:Zateplení štítové zdi, zateplení průjezdu, klempířské prvky
Místo:Husova 1100, Vratimov
více fotografií (1)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky, výměna výplní otvorů, osazení železobetonových lodžií
Místo:Novodvorská 1038-1041, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, kompletní oprava střechy, klempířské prvky, výměna výplní otvorů, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce
Místo:Čajkovského 534-540, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, kompletní oprava střechy, klempířské prvky, výměna výplní otvorů, osazení železobetonových lodžií, zámečnické práce
Místo:Maxima Gorkého 555-559, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky, výměna výplní otvorů, repase balkonů
Místo:Kubišova 1169, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Jihlava

Prováděné práce:Provedení zateplovacího systému STOMIX, výměna výplní otvorů, repase lodžií, úprava vnitřních a venkovních prostor
Místo:Demlova 19, Jihlava
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky. Akce byla prováděna pro GD firmu AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Místo:Jaroslava Heyrovského 974-978, Třebíč
více fotografií (3)

Regenerace panelového domu, Třebíč

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému STOMIX, klempířské prvky. Akce byla prováděna pro GD firmu AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Místo:Dukovanská 756-762, Třebíč
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Hronov

Prováděné práce:Zateplení štítové stěny systémem WEBER včetně zateplení rohů, klempířské práce, elektroinstalace
Místo:Smetanova 646-8, Hronov

Zateplení bytového domu, Choceň

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému stěn včetně rohů, zateplení stropu suterénu, oprava podstřešní římsy, zámečnické konstrukce, hromosvod, úprava elektroinstalací, klempířské konstrukce
Místo:Ostrovní 1260-1, Choceň
více fotografií (3)

Zateplení bytového domu, Litovel

Prováděné práce:Zateplení suterénu minerální vlnou, výmalba
Místo:Kysucká 428/1, Litovel

Zateplení bytového domu, Mělník

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému, oprava balkónů, klempířské práce
Místo:Revoluční 2560-1, Mělník

Zateplení bytového domu, Mělník

Prováděné práce:Provedení kompletního zateplovacího systému, oprava balkónů, klempířské práce, oprava podstřešní římsy
Místo:Studentská 2480-1, Mělník

Zateplení bytového domu, Olomouc

Prováděné práce:Zateplení bočních štítových stěn včetně rohů kontaktním zateplovacím systémem, klempířské práce, elektroinstalace, zateplení stropu suterénu
Místo:Jižní 23, 25, 27, Olomouc - Slavonín

Zateplení bytového domu, Kuřim

Prováděné práce:Kompletní provedení zateplovacího systému, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce balkónů, klempířské práce, zámečnické konstrukce
Místo:Jungmannova 916-917, Kuřim

Zateplení bytového domu, Milovice

Prováděné práce:Zateplení bočních štítových zdí včetně zateplení rohů, klempířské práce, oprava podstřešní římsy
Místo:Letecká 427, Milovice

Revitalizace objektu, Zliv

Prováděné práce:Zateplení štítových stěn domu včetně rohů, nátěr atiky, klempířské práce
Místo:Jáchymovská 342, Zliv

 

REFERENČNÍ STAVBY
DLE KRAJŮ
 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina