Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Renovace a sanace fasád

Sanace a renovace bytového domu ul. Hálkova, Jihlava

Prováděné práce:

Oprava poruch fasády s následným zateplením fasády a novým nátěrem, klempířské a truhlářské konstrukce, renovace dřevěné vstupní stěny do objektu, elektroinstalace, izolace proti vodě, antikorozní nátěr klemvíce...pířských konstrukcí, ochranný nátěr kamenných prvků,

Místo:

Hálkova 2917/42

Sanace BD a přístavba železobetonových lodžií, ul. Cyrila Boudy, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, odstranění řas, mechů a lišejníků, odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce a jejich nahrazení za nové ŽB lodžie, přistavení 2ks nových lodžií v 1.NP, montáž nového nástřešního a podokapnívíce...ho žlabu vč. dešťového svodu, terénní úpravy, bourací práce, nový okapový chodník, vzduchotechnika, překlad otopných těles, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž sušáků na prádlo, demontáž oken a jejich nahrazení balkonovou sestavou, montáž podlah, přeložení elektroinstalací,

Místo:

Třebíč

Sanace fasády bytového domu ul. Demlova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, montáž železobetonových lodžií, hydroizolace, konstrukce klempířské a zámečnické, montáž sušáků na prádlo, montáž podlah z dlaždic, bourací práce, konstrukce truhlářské, montáž plastových okenvíce..., elektromontáže, demontáž původního zábradlí,

Místo:

Demlova 974-975, Třebíč

Stavební úpravy bytového domu, ul. Pražská 1711/47, Znojmo

Prováděné práce:

Realizace stavebních úprav na čelní i zadní fasádě stávajícího objektu bytového domu, opravy stávajících železobetonových balkonů a realizace nových zavěšených balkonů, včetně osazení nových výplní otvorů, vvíce...ýměna části střešní krytiny, nový nátěr soklu a fasád

Místo:

Znojmo

Sanace bytového domu ul. Okružní, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

více...

Místo:

Okružní 901-2 Třebíč

Sanace bytového domu a přístavba lodžií na ul. Zahraničního odboje 941-942, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády bytového domu, bourání balkonových desek, demontáž stávajícího zábradlí a stříšek, dodávka a montáž nových předsazených železobetonových lodžií vč. zábradlí a výplně z bezpečnostního matného skvíce...la, dodávka a montáž sušáků na prádlo, pokládka mrazuvzdorné dlažby, konstrukce klempířské a zámečnické, vnější nátěry

Místo:

Třebíč

Sanace fasády bytového domu ul. Sad Míru, Zruč nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády bytového domu formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády; demontáž původního zateplení vč. likvidace, přeložení stříšky nad vstupem,  aplikace Antigraffiti nátěruvíce....

Investorem zakázky byla IP POLNÁ.

Místo:

Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou

Sanace fasády a přístavba lodžií k BD, ul. Okružní, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, očištění fasád tlakovou vodou, oprava nesoudržných částí fasády, nanesení odstraňovače řas, mechů a lišejníků na fasádu, nový nátěr fasády, montáž želvíce...ezobetonových lodžií, odstranění stávajícího a montáž nového zateplení, bourací práce, hydroizolace, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, dodávka a montáž zábradlí (ocelové žárově zinkované) s výplní z bezpečnostního skla , dodávka a montáž ocelových sušáků na prádlo, montáž keramických podlah, dodávka a montáž balkonových sestav, malba,

Místo:

Okružní 2017, 2018, 2019, Žďár nad Sázavou

Sanace fasády bytového domu ul. Palachova, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády formou opravné vrstvy RETEC, tzn. rozřezání vrchní vrstvy fasády, očištění fasády, aplikace vrstvy RETEC, včetně perlinky, kotvení a finální vrstva omítky.

více...

Místo:

Palachova 5

Sanace bytového domu ul. Bartuškova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením fasády a novým nátěrem, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž původních výplní otvorů a mvíce...ontáž nových balkonových sestav, montáž ocelového zábradlí zinkované s výplní z bezpečnostního skla

Místo:

Bartuškova 708, 709, Třebíč

Mapa našich staveb