Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Sanace fasád

Sanace fasády Jihlava

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

Investorem zakázky byla IP POLNÁ.

Místo:

ul. Březinova 3974-5, Jihlava

Sanace fasády, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády formou opravné vrstvy RETEC, tzn. rozřezání vrchní vrstvy fasády, očištění fasády, aplikace vrstvy RETEC, včetně perlinky, kotvení a finální vrstva omítky.

Místo:

ul. Palachova 5, Žďár n. Sázavou

Sanace bytového domu Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

Místo:

Okružní 901-2 Třebíč

Sanace fasády Zbýšov

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

Investor zakázky byla IP POLNÁ.

Místo:

ul. Školní 484-5, Zbýšov

Zateplení bytového domu Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem. Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády.

Místo:

Bartuškova 708-9, Třebíč

Sanace fasády Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády.

Místo:

ul. Demlova 962-4, Třebíč

Regenerace bytového domu Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády.

Místo:

ul. Spojenců 872-4, Třebíč

Stavební úpravy bytového domu Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády. Kompletní demontáž havarijního stavu stávajícího KZS a nahrazení novou kompletní vrstvou KZS dle ETICS.

Místo:

Zahraničního odboje 927, Třebíč

Mapa našich staveb