Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Revitalizace panelových a cihlových domů

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici, Nový Bydžov

Prováděné práce:

Zateplení fasády minerálními deskami, svislé a kompletní konstrukce, zámková a betonová dlažba, úpravy povrchů vnitřní a vnější, podlahy a podlahové konstrukce, montáž a dodávka výplně otvorů, bourání konstrvíce...ukcí, prorážení otvorů, povlakové krytiny, tepelné izolace, demontáž a montáž vnitřní kanalizace, konstrukce tesařské, truhlářské, zámečnické a klempířské, malby, elektromontáže.

Místo:

Jana Maláta 493, Nový Bydžov

Snížení energetické náročnosti BD, ul. Krušnohorská 1095-1097, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády celého domu Baumit Open, oplechování a zateplení stříšek nad vstupy a balkonů, demontáž a zpětná montáž satelitu, úpravy elektroinstalace na fasádě, zpětná montáž svodů, jímacího zařízení, ovíce...sazení budek pro rorýse obecného, úpravy okapového chodníku, posun lapače splavenin, sanace betonové opěrné stěny, střechy spojovacích krčků – přeskládání krytiny z důvodu návaznosti na zateplovací systém, zádveří – tepelná izolace stropu minerální izolací

Místo:

Ostrov

Revitalizace domu ul. Čínská, Praha

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu , úprava podkladních vrstev vč. hydroizolace + nová dlažba na balkonech, nátěry stávajících zábradlí, přeložka hromosvodové soustavy na fasádě objektu, klempířské a zámečnické práce,více... nový okapový chodník

Místo:

Čínská 1949/35, Praha

Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy a renovace administrativního centra ul. Líšeňská, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády, sanace kontaktního zateplovacího systému administrativních budov systémem WEBER therm retec (530 m2), lokálními opravami a sjednocujícím nátěrem (650 m2), odstraněním více...stávající omítky až na izolant, nové provedení výztužné vrstvy vč. omítky (313 m2), dodávka a montáž přístřešku, bourací práce, komunikace z dlažby zámkové, okapový chodník, demontáž původních výplní otvorů a montáž nových, tesařské a klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, pokládka podlahy, montáž vnitřních i vnějších obkladů, malby, vnitřní vodovod, vzduchotechnika, elektromontáže, datové rozvody,

Místo:

Líšeňská 2657/33a Brno

Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice, ul. Strážovská, Kyjov

Prováděné práce:

Zateplení fasád vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), vybourání stávajících zavěšených balkónů, osazení nových železobetonových prefabrikovaných lodžií na místo odstraněných zavěšených balkvíce...ónů, bourací a demontážní práce (odstranění klemp. prvků a větracích mřížek, demontáž informačních tabulí a tabulí s číslem popisným a orientačním, demontáž osvětlovacích těles atd.), oprava dílců a sanace obvodového pláště, zateplení podhledů a čel ŽB desek lodžií a nad vstupy do objektů, provedení nových podlah stávajících lodžií, osazení nových vnějších parapetů a klempířských prvků, osazení nových svodů hromosvodné soustavy, vybourání stávajících otvorových výplní vč. zárubní a prahů, montáž nových vnějších výplní otvorů z plastových a hliníkových profilů,

Místo:

Kyjov

Revitalizace a snížení energetické náročnosti budovy ul. Vápenka, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A (1200 m2), výměna výplní otvorů (AL, plast), bourací práce, výstavba nových ocelových balkonů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, sanace a zateplení více...ploché střechy – nová krytina fólie, rekonstrukce šikmé střechy (nová pálená krytina), zateplení půdy minerální vatou, tesařské konstrukce, elektromontáže, obkladačské práce, nátěry, okapové chodníky, terénní úpravy

Místo:

Vápenka 3, 5, 7, 9, Brno

Revitalizace bytového domu ul. Májová, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády bytového domu, okapový chodník, bourací práce, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž staré a pokládka nové keramické dlažby, tesařské konstrukce, osazení nových obrubníků

více...

Místo:

Májová 815-817

Revitalizace bytového domu Petra Bezruče, Kladno

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy půdy, vybourání balkonů a jejich nahrazení novými závěsnými balkony, výměna střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava bleskosvodné soustavy

více...

Místo:

Petra Bezruče 3002 - 3003, Kladno

Revitalizace a zateplení haly M3 ICOM

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem Weber, bourání starých výplní otvorů a montáž nových, bourání konstrukcí, nové svislé konstrukce, úprava povrchů vnější, klempířské konstrukce, okapový chodník

více...

Místo:

Třebíč

Revitalizace bytového domu ul. Modřínová, Třebíč

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu KZS ETICS, klempířské a zámečnické konstrukce, elektroinstalace, přístavba nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlí s výplní z bezpečnostního skla,

více...

Místo:

Modřínová 314/315, Třebíč

Mapa našich staveb