Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Novostavby a rekonstrukce

Rekonstrukce nevyužívané budovy sýpky, Kamenice u Jihlavy

Prováděné práce:

Rekonstrukce budovy sýpky, ourací práce, zemní práce, zakládání, izolace proti vlhkosti, izolace zdiva injektáží, zateplení stropů, zateplení fasády KZS ETICS WEBER A, nový střešní plášť vč. zateplení, ZTI, více...výplně otvorů, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, obkladačské práce, okapový chodník.

Místo:

Kamenice u Jihlavy

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času ul. Barborka, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn KZS WEBER therm elastik mineral (1100 m2) s finální úpravou tenkovrstvou omítkou Weber pas silikon, zateplení stropu nevytápěných prostor. 1.PP KZS s izolantem z min. desvíce...ek PV tl. 100 mm s nátěrem bílou barvou, zateplení soklu obvodových stěn KZS s finální povrchovou úpravou soklovou omítkou, výměna oken za plastová, výměna dveří za plastové a hliníkové, zateplení střešního pláště a zhotovení povlakové krytiny střešní fólií, klempířské konstrukce, zámečnické prvky, okapový chodník, hromosvod.

Místo:

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou

Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy ZŠ a MŠ, Studenec

Prováděné práce:

Zateplení fasády objektu KZS BAUMIT A (645 m2), výměna výplní otvorů, zateplení stropů nad posledním podlažím, doplnění záklopu z OSB desek a změna izolace na půdě, odvlhčení suterénu vč. stavebnívíce...ch úprav (bourací práce, vodovodní přípojka, kanalizace, úprava stropů, vnitřní omítky, montáž obkladů a dlažby, dešťová kanalizace), úprava elektroinstalace a hromosvodů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, tesařské konstrukce, venkovní úpravy, okapový chodník.

Místo:

Studenec

Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice

Prováděné práce:

Zatepleni fasády celého objektu systémem ETICS BAUMIT A (2470 m2), zateplení střechy vč. nové krytiny (fólie 1750 m2), výměna okenních a dveřních výplní, instalace systému vzduchotechnivíce...ky s rekuperací (14 jednotek o výkonu 13000 m3/h), klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, elektroinstalace, nové okapové chodníky.

Místo:

České Budějovice

ZŠ Staňkova 327/14, Brno

Prováděné práce:

Rekonstrukce střechy, včetně dešťové kanalizace, vybudování retenční nádrže, bourací práce, tesařské konstrukce, nová střešní krytina, fasáda nadstřešních částí, repliky kalichu z umělého kamene, klempířské více...konstrukce, ozdobné rekonstrukce věžních hodin, zámečnické konstrukce, zateplení podlahy půdy, kamenické práce, vnitřní a venkovní dešťová kanalizace, asfaltové komunikace, vnitřní omítky, spárování původního zdiva, elektromontáže, vnitřní zednické práce

Místo:

Brno

Snížení energetické náročnosti SOU Lišov – objekt haly OV

Prováděné práce:

Zateplení obálky budovy vč. výměny výplní otvorů a světlíků, provedení nové vzduchotechniky a nového zdroje tepla. Zateplení fasády KZS ETICS BAUMIT A, výměna opláštění halové konstrukce (sendvičové panely Kvíce...INGSPAN), výměna výplní otvorů vč. světlíků, nový střešní plášť (střešní sendvičové panely, fólie), nové rozvody VZT (rekuperační jednotky), novostavba kotelny vč. nového zdroje tepla (plynové kotel, sahary), zámečnické konstrukce – vyztužení střešní ocelové konstrukce, částečná rekonstrukce vnitřních prostor, SDK konstrukce, elektroinstalace, omítky, podlahy, výmalby, nátěry, žaluzie, rolety, klempířské konstrukce, záchytný systém, plynovodní přípojka, okapový chodník, zpevněné plochy.

Místo:

Lišov

Panep Rosice – rozšíření výrobního areálu

Prováděné práce:

Přístavba administrativní třípatrové budovy vč. výroby v čistém provozu pro kompletaci operačního krytí. Přístavba založená na pilotách a základových nosnících. Plochá střecha s rwa světlíkem a automatickýmivíce... dveřmi v CHÚC. Novostavba skladovací haly z prefa skeletu založené na pilotách, kompletní sanace podloží výměnou na ploše 700 m2. Železobetonová podlaha s kolejnicemi vč. pohyblivých a stacionárních regálů. Skládané opláštění haly trapézovými plechy se zateplením. Demontáž stávající vzduchotechniky a instalace nových jednotek vč. chlazení s celkovým průtokem 38.000 m3/hod. Vybudování monolitické retenční podzemní nádrže o objemu 54 m3, kanalizace a zpevněných ploch. Rekonstrukce stávajících kanceláří, šaten do čistého provozu a kotelny. Vytápění plynovými kotli a saharami o celkovém výkonu 134 kW. Veškeré práce probíhaly za provozu výroby a expedice objednatele.

Místo:

Rosice u Brna

Dostavba výrobní haly Artspect a. s., Humpolec

Prováděné práce:

Přístavba nové expediční haly. Zemní práce, základové konstrukce, vyzdívky, ocelová nosná konstrukce, střešní plášť vč. zateplení (vrchní vrstva fólie), omítky, podlahy (leštěný beton), ZTI, hydroizolace, zavíce...věšená odvětrávaná fasáda, výplně otvorů s požární odolností (sekční vrata, světlíky, dveře), zámečnické konstrukce, malby a nátěry, opěrná zeď, hydraulický můstek, inženýrské sítě, zpevněné plochy, oplocení s výplní tahokov vč. posuvné brány, terénní a sadové úpravy

Místo:

Humpolec

Hasičská zbrojnice, Jaroměřice nad Rokytnou

Prováděné práce:

Novostavba objektu hasičské zbrojnice s garáží pro tři hasičská vozidla, pobytové a technické zázemí, přípojky NN, SEK, optiky, NTL plynu, vodovodu s hydrantem, kanalizace splašková, dešťová a retence. Dodávvíce...ka technologií stlačeného vzduchu a vzduchotechniky pro odsávání výfukových plynů a dálková správa celého objektu. Vytápění plynovými spotřebiči, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace. Veřejné osvětlení vč. návěstidel pro výjezd vozidel, dopravní značení, venkovní zpevněné plochy, sadové úpravy a městský mobiliář s litinovým zábradlím a řetězem.

Místo:

Jaroměřice nad Rokytnou

Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice

Prováděné práce:

Zateplení fasád objektů školy KZS ETICS WEBER A, výměna výplní otvorů (plast, AL), nový střešní plášť (plechová krytina vč. zateplení, vazníková kce), bourací práce, odstranění azbestových konstrukcí vč. likvíce...vidace, SDK konstrukce (protipožární, akustické), truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, VZT (rekuperační jednotka), elektromontáže, MaR, omítky, výmalba, PVC podlahy, ÚT soustava – nový zdroj tepla (2x automatický kotel na dřevní štěpku), teplovod, terénní úpravy, okapový chodník, zemní práce

Místo:

Smrkovice

Mapa našich staveb